سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن
كسانی كه دوست‌مان دارند، بسیار بیشتر از كسانی كه از ما بیزارند، ترسناك هستند؛ ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

برای دانستن، باید بهایش را پرداخت.  كریستین بوبن
 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می‌كند، به ستوه آورنده‌تر از خودِ آن است. كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

اگر آدم گرفتار رنج عشق است، سبب نمی‌شود اجازه‌ی هر كاری را به خودش بدهد.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

خِرد، به عكس آنچه می‌گویند، با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید، این امر بسته به دل است و دل هم با زمان، سر و كاری ندارد.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی. كریستین بوبن
 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

گفتار است كه آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌كند. گفتار است كه خانواده‌ها را می‌‌سازد. كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

هیچ‌كس نمی‌تواند همه چیز را بدهد، هیچ‌كس برای هیچ‌كس بَس نیست، هیچ‌كس خدا نیست. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

زندگی مشترك، بزرگ و بی‌پایان است؛ از یك سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر، به آرامی ادامه یابد. زندگی مشترك، حیوان بزرگ پایداری‌‌ست، به دشواری می‌میرد.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

فقط در عشق است كه آدم، دوستش را خوب می‌شناسد. كریستین بوبن
 

 یك زن به تنهایی، هنگامی كه عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر می‌كند.كریستین بوبن
 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینكه یك راز، راز بماند، باید آن را به كسی گفت.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

آدم، همیشه كم و بیش، عاشق است.كریستین بوبن
 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

وابستگی به آدم‌هایی كه دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده‌اید، نگران كننده است.كریستین بوبن
 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

حقیقت ، باور نكردنی‌ست. کریستین بوین

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست. آدم، زیادی نزدیك باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند؛ باید نقطه‌ی درست را پیدا كرد و در آن ماند. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی كه در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

راه درست برای بچه‌ها، هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

زندان، هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد، باز هم زندان است؛ آدم بسیار آسان پا به درون آن می‌گذارد و سپس، بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

آدم چگونه می‌تواند عاشق كسی نشود كه روی قرن‌ها جدیت و سلیقه، سیل به راه انداخته؟كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

فقط یك دنیا وجود دارد، آن هم دنیای توانگران است و كنار آن یا پشت سرش، ساختمان‌های بی‌قواره‌ی پس مانده‌های این دنیا. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست؛ هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

شنیدن چیزی كه آدم از پیش می‌داند، دشوار است.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

یك انباری هم می‌تواند خانه‌ای رؤیایی باشد.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

كودكی، مانند قلبی‌ست كه تپش‌های زیادی تُند آن، آدم را می‌ترساند. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

عشق، امر بسیار كوچكی‌ست، نباید راز بزرگی از آن ساخت. كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

هنگامی كه، همه آدم را دوست دارند، دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است، بسیار كمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا كند.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

شیرینی‌پزی و عشق، همچون یكدیگرند؛ پای طراوت در میان است و همه‌ی مواد آن، حتی تلخ‌ترین‌شان، به شیرینی دلپذیری تبدیل می‌شوند.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

شگفت‌آور است كه آدم برای نگه‌داشتن مردم، چه سخنان نابخردانه‌ای می‌تواند بر زبان آورد- و باز چه اندازه شگفت‌آور است كه مردم، سخنان نابخردانه‌ای را كه به آنها گفته می‌شود، باور می‌كنند. كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

شاید آدم هیچ‌گاه كاری را برای خودِ آن كار نكند، بلكه برای این باشد كه به خودش فرصت انجام كار دیگری را بدهد.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

من زندگی‌ای را خواسته‌ام كه كسی نتواند آن را خلاصه كند؛ زندگی‌ای همچون موسیقی، نه همچون سنگ مرمر یا كاغذ.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

عشق، همچون سیرك، دایره‌ای می‌سازد، با خاك اره فرش شده و زیر پاهای برهنه، نرم است و زیر پارچه‌ی قرمز ورم كرده از باد، درخشان. دایره‌ی ساده‌ای است؛ هر اندازه دوست داشتنی‌تر باشید، بیشتر دوست‌تان خواهند داشت.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

باور داشته باشیم كه یك روز و تنها یك روز، دوستمان خواهند داشت و آن، پرواز مشخص قلب در روشنایی است. كریستین بوبن
 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

 آدم یا بی‌درنگ از كسی خوشش می‌آید، یا هرگز خوشش نمی‌آید.كریستین بوبن

 

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

ما كم و بیش همیشه به زیبایی، چهره ای فریبنده و گمراه كننده می بخشیم.  كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

یك اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود. كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

زیباترین لبخندها همان است كه به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد.  کریستین بوین

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

شادمانی و خوشبختی، در یك نُت تنها نهفته نیست، شادمانی، آن چیزی‌ست كه در دو نُتی كه با هم برخورد می‌كنند، وجود دارد.كریستین بوبن

 

** سخنان زیبا و آموزنده كریستین بوبن **

 

 

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد، همه جا.كریستین بوبن

 

منبع:jomalatziba.blogfa.com

جدیدترین مطالب سایت