9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

تا زمانی کـه کار وجوددارد، رئیسی وجوددارد کـه بـه نظر میرسد جهنمی دارد زندگی را بدبخت میکند. کارشناسان راهبردهایی را نشان می دهند کـه چگونه با یک رئیس سخت گیر برخورد کنیم.

 

و اگر چه ما تمایل داریم کـه بـه طور انعکاسی علیه مرد «یا زن» فقط بـه این دلیل کـه او چنین اسـت، ایراد بگیریم، زمانی کـه برخورد با رئیس برای شـما سخت تر از انجام کار واقعی شـما می‌شود، وقت ان اسـت کـه کاری در مورد ان انجام دهید.

 

چگونه با یک رئیس سختگیر برخورد کنیم؟

راه هاي‌ بی نهایتی برای تعریف یک ناظر «سخت» وجوددارد: بیش از حد خواستار، دمدمی مزاج، بی ملاحظه. اغلب میشنوم کـه انها درک نمیکنند، فریاد میزنند، احترام نمیگذارند، ارتباط برقرار نمی کنند، تنها کاری کـه انجام میدهند اظهار نظر منفی اسـت. رفتار آن ها جنبه تحقیر آمیزی دارد.

 

پس چگونه همه ی چیز را تغییر میدهید؟ یا فقط می‌چرخی و بـه راه رفتن ادامه می دهي؟ اولی همیشه قدم اول بهتری اسـت. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب چند توصیه تخصصی وجوددارد.

 

1. آروم باش

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

لین تیلور درکتاب ظالم اداره ترسناک خودرا رام کنید: چگونه رفتار کودکانه رئیس را مدیریت کنید، می‌گوید: «آرام ماندن حتی اگر رئیستان شـما را تحریک کند، بهترین قدمی اسـت کـه می توانید بردارید». “بـه موقعیت مثبت برخورد کنید، آن ها رابا سبکی آرام، حرفه اي و منطقی خلع سلاح کنید بـه جای این کـه در هیستری غرق شوید. یکنواخت بودن و داشتن توانایی رهایی از استرس مسری اسـت.”

 

2. آن را شخصی نگیرید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

خواه رئیس شـما صریحاً ناراضی باشد یا بـه طرز ماهرانه اي تحقیر کننده باشد، هرگز چیزی برای درونی کردن ان نیست.  اگر شـما آنجا نبودید، شخص دیگری بـه جای شـما قرار میگرفت و مورد اذيت قرار میگرفت. “این یک فرافکنی بر روی شـما اسـت. بـه شـما مربوط نیست.” آیا انتقاد سازنده اي در صحبت هاي‌ سرپرست شـما وجوددارد؟ ان را بپذیر، اما منیت خودرا از روشی کـه او گفته اسـت جدا کن.

 

بیشنر بخوانید: نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای – انتخاب کارمند نمونه

 

3. در مورد رئیستان بپرسید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

سعی کنید بفهمید کـه سرپرست شـما از کجا آمده اسـت. چه چیزی باعث می‌شود او تیک بزند؟ جاه طلبی هاي‌ او چیست؟ ترس هاي‌ او چیست؟ محرک هاي‌ منفی وی را درک کنید، اما انها را جذب نکنید. همدلی بـه شـما کمک میکند تا با موقعیت کنار بیایید و از نظر احساسی از ان جدا شوید. واقعیت این اسـت کـه رئیس شـما تغییر نخواهد کرد. “شـما وادار خواهید بود نحوه برخورد خودرا با یک فرد دشوار تغییر دهید.”

 

4. مبتنی بر راه حل باشید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

اگر اشتباهی مرتکب شده اید، فورا صاحب ان شوید و بگویید کـه ان را برطرف خواهید کرد، بدون بهانه. اگر رئیس شـما نسبت بـه اهداف از دست رفته خونسردی خودرا از دست داد، ناامیدی وی را بپذیرید و راه حلی ارائه دهید. “گفتن جملاتی مانند “این باید شـما را بسیار ناراحت کند” یا “چگونه میتوانم بـه عقب ماندگی کمک کنم؟” خشم را خنثی میکند. “سرزنش یک رئیس میتواند بـه شرمساری عذرخواهی تبدیل شود اگر شـما ان را بـه درستی مدیریت کنید.”

 

5. قاطع باشید، اما نه دفاعی یا تهاجمی

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

دائماً با رئیس‌تان صحبت کنید، اما بـه انها پاسخ دهید، واکنش نشان ندهید. برای مثال، اگر رئیسی در جلسه اي شـما را تحقیر میکند، انها را کنار بکشید و بگویید: «ممنون می‌شوم اگر مشکلی در کار من دارید، اگر بتوانیم جلسه اي ترتیب دهیم و رو در رو در مورد ان صحبت کنیم. تا بتوانم پیشرفت کنم.” با خاطرجمعی و شفافیت صحبت کنید، با استفاده از عباراتی مانند “من سپاسگزارم”؛ “لطفا” و “من می‌خواهم” را پیشنهاد می‌شود.

 

6. همه چیز را مستند کنید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

آیا رئیس انکار میکند کـه شـما ان پیشنهادی را کـه تا ساعت 3 صبح روی ان کار کرده‌اید برای او ارسال کرده‌اید، یا بدتر از ان؛ شـما را بـه از دست دادن یک حساب کاربری اصلی متهم میکند زیرا هرگز ان را ندیده اسـت؟ ایمیل اصلی را برای او فوروارد کنید، ان را پرینت بگیرید و نگه دارید. در مورد هر مکالمه اي در مورد عملکرد و پاسخ هاي‌ خود یادداشت برداری کنید.

 

بخش منابع انسانی برای شرکت و مدیریت کار می‌کند، نه شـما. اگر با شکایت بـه منابع انسانی مراجعه کنید، انها راه خودرا بـه رئیس شـما باز خواهند کرد. مشکلات را یک بـه یک حل کنید.

 

7. سراغ منابع انسانی نروید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

آیا شـما هدف انتقاد قرار می‌گیرید در حالی کـه اشتباهات همکارانتان کمرنگ میشود؟ آیا رئیس شـما نسبت بـه شـما 24-7 منفی اسـت، بدون این کـه مکثی برای جشن گرفتن در زمانی کـه ضرب الاجل انجام میشود یا حساب بـه دست می‌آید؟ آن ها ممکن اسـت از مرز مطالبه گری بـه توهین آمیز عبور کرده باشند، کـه میتواند بـه سرعت بر سلامت جسمی و روانی شـما تأثیر بگذارد. طبق یک نظرسنجی درسال 2014؛ 56 درصد از قلدرهای محل کار سرپرست هستند. تفاوت بین یک رئیس سخت‌گیر و یک رئیس آزارگر یا قلدر در زمانی اسـت کـه سلامت هدف بـه خطر می‌افتد. “هیچکس بـه دلیل حقوق و دست مزد، سزاوار بیماری قلبی عروقی نیست، مهم نیست این چک چقدر بزرگ باشد.”

 

8. بدانید چه زمانی مورد آزار و اذیت قرار می گیرید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

شـما این شغل را انتخاب کردید زیرا ان را دوست داشتید. حالا آخر هفته ها بـه خانه خزیده اید و بـه رخت خواب میروید. دکتر شـما داروهای ضد افسردگی صحبت میکند و ابروی خودرا روی نوار قلب شـما خم کرده اسـت. شـما شغل را بـه این دلیل انتخاب کردید کـه عاشق این شغل هستید، اما وقتی شروع بـه مشکلات جدی سلامتی مرتبط با استرس کردید، ان را فراموش کنید، شغل شـما بـه اتمام رسید. “شـما باید رفاه خودرا در اولویت قرار دهید و ادامه دهید.”

 

9. از تجربه به نفع خود استفاده کنید

9 راه برای مقابله با یک رئیس سختگیر + روش های جالب

اما در حالت ایده آل بـه این نتیجه نمی‌رسد. فقط تصور نکنید کـه تغییر دفاتر مشکلات شـما را برای همیشه حل می‌کند. “شـما میتوانید از یک شغل بـه شغل دیگر بپرید، اما این نوع افراد دوباره برمی‌گردند. بنابر این یک استراتژی برای مقابله با ان‌ها ایجاد کنید.” مهم نیست کـه رئیس چقدر سخت اسـت، همیشه می توانید از این تجربه برای یادگیری در مورد خودتان استفاده کنید.

 

بیشنر بخوانید: برخورد صحیح با کارمند ضعیف «سبک مدیران موفق»

 

در پایان

افراد همیشه در مود خوبی نیستند و یا شاید خودتان نسبت بـه کسی بدبین شده اید همیشه اول بـه شخص مقابلتان فضا بدهید و وی را قضاوت نکنید. شاید همان فردی کـه روزی از ان دلخور بودید دوستتان شود.

جدیدترین مطالب سایت