بروزرسانی : 3 اسفند 1401

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

کسب امتیاز در شغل : دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراها عزیز لیستی از کارهایی کـه باعث میشوند شـما در کسب و کارتان بـه موفقیت بیشتری برسید را منتشر کرده ایم.

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

چرا بـه نظر می‌رسد کـه عده اي از مردم همیشه می‌دانند چگونه با این آسانی در محل کار پیشروی کنند و از نردبان شرکت بالا بروند کـه گویی توسط فرشتگان هدایت می‌شوند – در حالی کـه برخی دیگر در اتاقک ها سست میشوند و نمیتوانند استراحت کنند؟ خوب، پاسخ راحت اسـت: این ترکیبی از عوامل حیاتی اسـت کـه برخی دریافت میکنند و برخی دیگر نمی‌گیرند.

برای خاطرجمعی از این کـه شـما بخشی از اولی هستید، ما 25 اصل نهایی را در مورد چگونگی پیشرفت در کار آماده کرده ایم. پس بخوانید، از انها بهره ببرید و آن قدر سریع بلند شوید کـه خون ریزی بینی میکنید! 

بیشتر بخوانید: برای موفقیت این کار ها را انجام ندهید !

1. سمت راست نشان دهید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

اگر این بـه نظر اساسی می‌رسد، بـه این دلیل اسـت کـه اینطور اسـت. با استراحت خوب و ظاهری زیبا بـه محل کار خود برسید. همه ی چیز شامل این اسـت کـه هشت ساعت خودرا بگذرانید و با زمان کافی از خواب بیدار شوید.

هر تعاملی کـه در محل کار دارید بـه شـما منعکس می شود و بـه اسانی میتوانید با خاطرجمعی از این کـه برای چشم یا بینی توهین‌آمیز نیستید، مثبت بودن ان تعاملات را افزایش دهید. این یکی فقط در مورد چگونگی پیشرفت در کار نیست، بلکه در مورد چگونگی پیشرفت در زندگی نیز اسـت.

2. نقاط قوت خود را بشناسید – و صاحب آنها شوید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

آبراهام لینکلن یک‌بار گفت: “هر چه هستی، آدم خوبی باش.” مثل خیلی چیزها حق با او بود. دانستن ارزش خود بـه شـما خاطرجمعی می دهد کـه یک دارایی ارزشمند هستید. این دانش را درونی کنید، و دیری نمی‌گذرد کـه مردم از انچه شـما می‌آورید تحت تأثیر قرار می گیرند. اگر هنوز مطمئن نیستید، آزمایش کنید. 

3. در کاری که انجام می دهید انتخابی باشید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

بله، خوب اسـت کـه یک بازیکن تیمی باشید. اما اگر در جریان کاری قرار گرفتید کـه ارتباط کمی با اهداف شغلی شـما دارد، از آمار ان خارج شوید. شـما وقت خودرا اتلاف می‌کنید و زمان لازم را برای رسیدن بـه جایی کـه می خواهید طولانی می‌کنید. همیشه از زمان خود بـه روشی هوشمندانه و موثر استفاده کنید. 

4. وقفه ها را به حداقل برسانید

طبق یک مطالعه دانشگاه کالیفرنیا، یک وقفه بـه طور متوسط 23 دقیقه قبل از بازگشت بـه کار اصلی برای شـما هزینه دارد. در واقع، محققان میگویند، قطع موقت ایمیل می تواند استرس را بـه میزان قابل توجهی کاهش دهد و تمرکز شـما را تقویت کند. بهترین شرط شـما این اسـت کـه کمی دور شوید. از یک کافه یا یک اتاق کنفرانس خالی کار کنید. 

5. کنار بیایید تا جلو بیفتید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

دوست داشتنی بودن خوب اسـت. در محل کار، فردی معقول و دوست داشتنی بودن می تواند بـه معنای تفاوت بین پیشرفت شغلی و رکود باشد، حتی اگر در حال لگد زدن هستید. شـما فقط می توانید از ایجاد روابط مثبت با همه ی افراد در محل کار خود سود ببرید.

با همه ی دوستانه رفتار کنید، حتی آنهایی کـه در پاسخ بـه شـما لبخند نمیزنند. بپرسید کـه روز یک همکار چگونه می گذرد. عده اي از علایق مشترک را پیدا کنید و در مورد آن ها صحبت کنید. هرچه با افراد بیشتری روابط مثبت برقرار کنید، وضعیت بهتری خواهید داشت. 

6. یک لیست تهیه کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

تهیه فهرستی طولانی از کارهایی کـه باید انجام دهید ممکن اسـت در کوتاه مدت استرس زا بـه نظر برسد، اما نداشتن دستور کار هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت. بیش از حد روز خودرا تا 50 درصد برنامه ریزی کنید.

یک پروژه با زمانی کـه بـه ان اختصاص داده میشود گسترش پیدا میکند. “یک کار بـه خودت بده، و تمام روز طول میکشد. اما 12 کار را بـه خودت بده تا 9 کار را انجام دهی.” امتیاز: نوشتن فهرست کارهایتان در شب یک هک نابغه بهره وری اسـت کـه خواب شـما را التیام می بخشد.

7. کم وعده، بیش از حد

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

رئیس از شـما می‌خواهد کـه اهداف خودرا التیام ببخشید. اما پس از خرد کردن اعداد، متوجه میشوید کـه چیزی کـه او تقاضای میکند دستیابی اسـت. حریف در شـما ممکن اسـت بـه سرعت در حال تجمع باشد، اما اشتیاق خودرا بررسی کنید. یک هدف ساده تر ممکن اسـت در دراز مدت بـه شـما کمک کند.

“انتظارات را زود مدیریت کنید. بـه این ترتیب شـما بیش از حد متعهد نمی‌شوید، کارهای زیادی انجام نمیدهید و همان‌ گونه نتایج ناامیدکننده اي را بـه دنبال خواهید داشت.” بهتر اسـت از اهداف متواضعانه فراتر بروید تا این کـه از اهداف بیش از حد تهاجمی کوتاه بیایید. محققان دانشگاه فلوریدا میگویند مردم از اخبار خوب غیرمنتظره بیشتر خوشحال می‌شوند تا موفقیت های‌ قابل پیشبینی.

8. حداقل یک بار در یک استارتاپ کار کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

کار کردن دریک استارت‌آپ بعدا بـه شغل شـما رونق زیادی می دهد. چرا؟ شـما می توانید تاثیر جدی بر سرنوشت یک شرکت کوچک و فرسوده داشته باشید، چیزی از پایه بسازید و ببینید کـه چگونه همه ی قسمت های‌ متحرک درکنار هم قرار می گیرند در حالی کـه چندین نقش مختلف را بـه طور هم زمان اجرا میکنید. 

9. مثل خرچنگ باش

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

آیا تا بـه حال ان ویدیوی ویروسی را از خاخام پزشک آبراهام تورسکی مشاهده کرده اید کـه از یک خرچنگ استفاده میکند تا نشان دهد کـه چگونه استرس ناشی از بزرگ شدن بیش از حد برای اسکلت بیرونی محدودش منجر بـه ریختن پوسته و رشد ان می شود؟ زمانی کـه کار پیش روی شـما از مهارت ها و تجارب شـما فراتر رود، می تواند استرس زا باشد، اما رشد ما اینگونه اسـت.

اضطراب یک احساس طبیعی اسـت کـه در شکاف بین جایی کـه هستیم و جایی کـه میخواهیم باشیم زندگی می کند. . “ما باید نحوه نگاه خودرا بـه اضطراب اصلاح کنیم. این چیزی نیست کـه بتوان از ان فرار کرد، بلکه چیزی اسـت کـه میتوان از ان بـه عنوان انرژی مولد استفاده کرد.” 

10. بعد مثل بافت باش

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

وارن بافت می‌گوید: “من فقط در دفترم می‌نشینم و تمام روز را مطالعه می‌کنم.” او 80 درصد از روز کاری خودرا صرف مطالعه و تفکر می کند. تا جایی کـه می توانید اینکار را انجام دهید. پایگاه دانش خودرا گسترش خواهید داد و راه حل های‌ خلاقانه تری ابداع خواهید کرد.

11. فردی را پیدا کنید که در کاری که می خواهید انجام دهید عالی باشد

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

این احتمال وجوددارد کـه شخصی در حال حاضر کاری را کـه شـما می خواهید انجام دهید انجام می دهد و ان را خرد می کند. این شخص دانشی برای انتقال دارد. هرچه می توانید در مورد انها بیاموزید، در مورد چیزهایی کـه آموخته اید سؤالاتی طرح کنید، سپس آن ها را دریک قرار قهوه بیرون بیاورید تا بفهمید چگونه بـه جایی کـه می خواهید رسیده اند.

از انها بخواهید کـه مربی شـما شوند. این بـه شـما کمک می کند تا مهارت‌هایی را کـه می خواهید بیاموزید، با کسی کـه میتواند بازخورد واضحی بـه شـما بدهد و از تجربه خودش صحبت کند، تمرین کنید.

12. تریاژ حجم کار را انجام دهید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

همه ی کارهای پیش روی شـما بـه زمان و تلاش یکسانی نیاز ندارند. پس ابتدا چه کاری باید انجام شود؟ چیزهای کوچکی کـه میتوانید در کوتاه‌مدت ان‌ها را از بین ببرید، یا برخی کارهای سنگین؟ اگر می توانید کار را در دو دقیقه یا کمتر انجام دهید، بلافاصله ان را انجام دهید.

اگر کمی زمان بر اسـت، ان را ذخیره کنید تا زمانی کـه فرصتی برای کنار گذاشتن تکالیف فوری داشته باشید. در تمام مدت، Spotify را انتخاب کنید و یک فهرست پخش ایجاد کنید. محققان دانشگاه ویندزور دریافتند افرادی کـه بـه موسیقی مورد علاقه خود گوش میدهند احساس مثبت تری دارند و در کارهایی کـه نیاز بـه ورودی خلاقانه دارند بهتر عمل میکنند.

بیشتر بخوانید: ایده های سازگار برای موفقیت در کار و زندگی

13. مثبت بمان

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

شایعات در محل کار میتوانند روز را سریع تر بگذرانند، و اگر چه خوب اسـت – شاید حتی سودمند – گوش دادن بـه آن ها، افکار خودرا برای خود نگه دارید. حتی زمانی کـه سرپرستان بـه دنبال نظر در مورد سایر کارگران هستند، منفی گرایی را مهار کنید و بـه دنبال نکات مثبت باشید. وقتی فرصت دارید در مورد کسی بد صحبت کنید، از خود بپرسید کـه آیا این درست، مفید و مهربان اسـت؟

14. در منطقه خود مسلط شوید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

در گرد آوری تمام دانش و تجربه اي کـه می توانید برای تسلط بر کاری کـه می خواهید انجام دهید حریص باشید. در کنفرانس ها شرکت کنید، در کلاس ها شرکت کنید، کتاب بخوانید. حتی اگر در نهایت در رشته خود عدد 1 نباشید، مسیر ارزشمندی بـه شـما می دهد.

15. نقاط ضعف خود را به قدرت های فوق العاده خود تبدیل کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

ریچارد برانسون، سرمایه دار بریتانیایی و بنیانگذار گروه ویرجین، از ضعف خود – نارساخوانی – برای ایجاد یکی از بزرگ ترین نقاط قوت خود استفاده کرد: هنر ارتباط و تفویض اختیار. در مورد انچه بر ان غلبه کرده اید فکر کنید. بـه ان بـه عنوان یک ابرقدرت فکر کنید کـه از طریق ناملایمات بـه دست آمده اسـت.

16. به خودتان فرصت های زیادی برای شکست بدهید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

خودرا در موقعیتی قرار دهید کـه موفقیت تضمین نشده باشد. اگر چه موفقیت در ابتدا احساس خوبی دارد، اما داشتن ان بردها در معرض راحت بـه رشد شـما کمکی نمیکند.

17. زمان استراحت خود را پر کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

یک پروژه بـه اتمام رسیده اسـت، و تا زمانی کـه چیز جدیدی شروع شود، ناهارهای طولانی می‌خورید و بـه طور کلی مسخره میکنید. این زمان از کار افتادگی برای جدا کردن افرادی کـه جلوتر میروند از افرادی کـه عقب میمانند، کلیدی اسـت. روی یک پروژه با اولویت پایین کار کنید. برای تیمی داوطلب شوید کـه می تواند از کمک شـما استفاده کند و کار آن ها بـه شـما علاقه مند اسـت.

18. مقایسه نکن

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

مقایسه خودمان با همکاران اغلب یک پیشنهاد بازنده اسـت. افرادی کـه با اضطراب مشکل دارند، در قضاوت خود گم میشوند. شوارتز میگوید ما برای ایجاد نظم در زندگی خود اندازه می‌گیریم، اما با اینکار انسانیت خودرا از دست میدهیم. صدای انتقادی بردگی می کند. برای فرار، خودرا کـه هستید بپذیرید و بـه انچه می آورید ایمان داشته باشید.

19. با ترس مبارزه کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

ترس احساسی اسـت کـه بـه ندرت مبتنی بر واقعیت اسـت. این یک حس بدوی اسـت کـه وقتی با شیر گرسنه روبه‌رو می شویم، می ‌بایست از نیزه استفاده کنیم یا از درخت بالا میرویم مفید اسـت. هنگام انتخاب شغل بر بخش خزنده مغز خود غلبه کنید. ثروت بـه نفع جسوران اسـت.

20. سلامتی خود را در اولویت قرار دهید

اگر از سلامت خوبی برخوردار نباشید، بازی A شـما ضربه بزرگی خواهد خورد. مراقبت از خودرا غیرقابل مذاکره کنید. ورزش کردن و رژیم غذایی سالم هم انرژی و هم ظاهر شـما را التیام می بخشد، چیزهایی کـه در هر محیط کاری مفید هستند. در حالی کـه این ایده خوبی اسـت کـه با همکاران خود رفت و آمد کنید، زیاده روی در مشروبات الکلی بـه نفع شـما در دراز مدت نیست.

21. برای تأمل فعال وقت بگذارید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

هرروز عصر کـه بـه سمت اتومبیل خود می‌روید یا سوار قطار می شوید، دو سوال از خود بپرسید. مهم ترین کاری کـه امروز انجام دادم چه بود؟ مهم ترین کاری کـه فردا باید انجام دهم چیست؟ انجام این مدیتیشن 10 دقیقه اي بـه شـما کمک می کند هرروز رشد کنید.

22. اطراف خود را با افراد مناسب احاطه کنید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

اغلب گفته می شود کـه یک فرد میانگین پنج نفری اسـت کـه بیشترین زمان رابا انها می‌گذارند. اگر ذره اي از حقیقت در ان وجوددارد، بـه پنج نفری کـه خارج از محل کار با انها نزدیکتر هستید فکر کنید. در مورد این کـه آیا عناصر انها رابا خود بـه دفتر می آورید و این کـه آیا این عناصر مثبت یا منفی هستند فکر کنید.

سپس بـه افرادی کـه در محل کار با آن ها رفت و آمد می‌کنید فکر کنید. انها در مورد جایی کـه می خواهید در حرفه خود باشید بـه شـما چه میگویند؟

23. داوطلب شوید

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل

داوطلب شدن فرصتی عالی برای کسب تجربه رهبری یا بـه دست آوردن دیدگاه جدید اسـت. همچنین میتوانید خارج از شبکه‌های‌ پیش‌فرض خود با افراد ملاقات کرده و دوست پیدا کنید. اگر زمان مشکل اسـت، برای رویداد های کوتاه مدت و با بازدهی بالا داوطلب شوید. می توانید یک آخر هفته از زندگی خودرا وقف کنید و برای سال های‌ آینده مهارت کسب کنید.

24. آماده باش، پایدار باش

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

شـما نمی توانید فر را تا 450 درجه روشن کنید و انتظار داشته باشید کـه کیک سریع تر بپزد. بـه همین ترتیب، نمی توانید در حرفه‌تان بـه توپ‌های‌ بیرون بروید و انتظار نتایج آنی را داشته باشید. در عوض، پیشرفت تدریجی را هدف قرار دهید. مسیری را کـه می خواهید بروید پیدا کنید، تصمیم بگیرید بـه سمت ان حرکت کنید و صبور باشید.

25. از حق خودت دفاع کن

25 تا از بهترین راه برای کسب امتیاز در شغل + بالا رفتن از نردبان شغلی

اگر می خواهید افزایش حقوق یا ارتقاء شغلی داشته باشید – و می خواهید – در مورد ان شفاف باشید. بهترین حالت را برای این کـه چراباید برای پیشرفت درنظر گرفته شوید، ایجاد کنید. سپس از سرپرست خود مستقیماً انچه را کـه می خواهید بخواهید.

اگر یک «نه» دریافت کردید، بپرسید کـه برای قرار دادن خود در ردیف ان چه باید بکنید و دقیقاً اینکار را انجام دهید. اگر در محل کار از خود دفاع نکنید، بعید اسـت کـه شخص دیگری اینکار را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: برای موفقیت این کار ها را انجام ندهید !

در پایان

در زندگی ما پارادایم هایی میباشند کـه باید شیفت بشوند و در زندگی همه ی ي وقت مانع های بلند و کوتاهی میباشند کـه باید بـه برترین شکل از این مانع ها عبور کنیم تا پیروز باشیم .

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت