خرید و فروش در اینترنت

13 عادت مشترک افراد غیرقابل اعتماد چیست ؟

13 عادت مشترک افراد غیرقابل اعتماد چیست ؟

از فقدان یکپارچگی گرفته تا تسلط بر مکالمه، دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب چیزی اسـت کـه باید در مورد افراد غیر قابل اعتماد بدانید.

 

خصوصیات رفتاری افراد غیرقابل اعتماد

آن ها میگویند صداقت بهترین سیاست اسـت، اما چه اتفاقی میوفتد وقتی با فردی غیر قابل اعتماد سر و کار دارید؟ از فقدان صداقت گرفته تا زیر پا گذاشتن قوانین، چند عادت مشترک افراد غیر قابل اعتماد وجوددارد. در ادامه بخوانید تا نحوه شناسایی این عادات غیر قابل اعتماد را درکنار کارهایی کـه باید هنگام برقراری ارتباط با یک فرد غیر قابل اعتماد انجام دهید، بخوانید.

 

1. آنها فاقد صداقت هستند

یکی از اصلی ترین عادات رایج در بین افراد غیر قابل اعتماد، عدم صداقت اسـت. “انها بـه قول خود عمل نمی کنند. وعده ها را زیر پا می گذارند. انها ممکن اسـت بگویند متاسفند، اما رفتار خودرا تغییر نمی دهند. «کسی کـه درستکاری دارد نام خودرا حفظ می کند. خیانت کردن یا استثمار کردن از کسی باعث رنجش او می شود.

 

بـه عنوان مثال، شـما با خاطرجمعی چیزی بـه ان‌ها میگویید و ان رابا دیگران در بین می گذارید و سپس بـه نظر نمیرسد کـه این موضوع باعث ناراحتی شـما شود.» 

 

2. آنها به دیگران اعتماد ندارند

افراد غیر قابل اعتماد بـه دیگران اعتماد ندارند. منطقی اسـت کـه کسی کـه هیچ ابایی از شکستن قول خود و از بین بردن اعتماد ندارد نمی تواند تصور کند کـه دیگران می‌توانند صادق باشند. ان چه جالب اسـت این اسـت کـه عدم اعتماد انها چقدر گسترده و عمیق اسـت.

 

«هر چه انها نسبت بـه همه ی ی ی ی ی افراد تک ظرفیتی و مشکوک تر باشند، رفتارشان بدتر اسـت. انها مردم بی گناه را بـه همان رفتارهایی کـه از خود نشان میدهند متهم خواهند کرد. مانند مردی کـه همسرش را متهم بـه خیانت میکند، یا رئیسی کـه می‌ترسد کارمندانش بـه او خیانت کنند زیرا دارد صاحب شرکت را فریب می‌دهد.»

 

✅ بیشتر بخوانید: دلیل بی اعتمادی همسرم چیست؟

 

13 عادت مشترک افراد غیرقابل اعتماد

 

3. آنها سابقه غیر قابل اعتماد بودن دارند

افراد غیر قابل اعتماد، شاید تعجب آور نباشد کـه توجه داشته باشیم، ممکن اسـت سابقه غیر قابل اعتماد بودن داشته باشند. “انها مانند ماشین هاي‌‌‌ بازی هستند. ان‌ها دقیقاً میدانند کـه چقدر میتوانند از دستشان برآیند و درست زمانی کـه شـما میخواهید دور شوید، کاری فوق‌العاده انجام میدهند تا شـما بمانید.»

 

«کسانی کـه غیر قابل اعتماد هستند در طیفی از رفتارها قرار میگیرند، از فحش دادن ««خیلی متاسفم کـه دوباره دیر آمدم. می‌دانم بـه شـما گفتم کـه ساعت 1:00 این جا خواهم بود…»» تا کاملاً گاز دادن بـه شـما ««من هرگز نگفتم کـه ساعت 1:00 این جا خواهم بود. حتما بـه من بد شنیدید»». وجه مشترک این اسـت کـه شـما باوجود سابقه غیر قابل اعتماد بودن انها مایلید انها را باور کنید.”

 

4. آنها قوانین را زیر پا می گذارند و از مرزهای گذشته عبور می کنند

از تصویر عمومی کـه یک فرد غیر قابل اعتماد در جهان منتشر میکند، همراه با نحوه رفتار انها در اطراف دوستان و خانواده آگاه باشید. «گرچه ممکن اسـت در دنیای بیرون مانند شهروندان برجسته‌اي بـه نظر برسند، اما ماهیت واقعی خودرا زمانی نشان میدهند کـه با دوستان و خانواده صمیمی یا کسانی کـه قدرت کمتری دارند و یا بـه ان‌ها نگاه می کنند، هستند.

 

«در ان زمان‌هاي‌‌‌ «دوربین»؛ انها ماهیت واقعی خودرا نشان میدهند. یادم می آید دوستی را کـه سال ها داشتم، آدم خوبی بـه نظر می‌رسید، اما نخستین باری کـه بـه کانکسش رفتم، گفت: اوه، بگذار با تو بـه سمت ماشینت بروم و شـما را از پارکینگ بیرون کنم تا بتوانم از کارتم استفاده کنم و شـما وادار بـه پرداخت هزینه نباشید. انها دوربین دارند و بنابر این من را خواهند دید و شـما دچار مشکل نخواهید شد. گفتم ترجیح میدهم پول بدهم، اما او اصرار کرد و بعد متوجه شدم کـه در حین انجام اینکار، اوج گرفت و بـه دوربین لبخند زد. باعث ناراحتی من شد.» 

 

5. آنها احساسات شما را در نظر نمی گیرند

آیا تا بـه حال سعی کرده اید توضیح دهید کـه چیزی باعث ناراحتی شـما شده اسـت اما بـه نظر می رسد طرف مقابل اهمیتی نمی دهد؟ «افراد غیر قابل اعتماد بـه راه خود ادامه میدهند. احساسات شـما مهم نیست انها از انجام کاری کـه باعث ناراحتی شـما می شود دست بر نمی دارند.»

 

 افراد غیرقابل اعتماد

 

6. آنها فاقد همدلی هستند

همدلی بخش مهمی از گوش دادن و شناختن شخص دیگری اسـت. با این حال، وقتی همدلی وجود ندارد، می تواند یک پرچم قرمز باشد. “انها نادیده می گیرند، بـه نظر بی خبر می‌آیند، یا حتی بـه نظر میرسد از عدم اسانی، بیماری یا درد شـما لذت می برند. بـه عنوان مثال، یک فرد غیر قابل اعتماد ممکن اسـت با قطع حرف شـما مرزی را بشکند و وقتی نشان دادید کـه شـما را آزار میدهد، متوقف نشود.

 

7. آنها فضای شخصی و مرزها را نادیده می گیرند

درکنار عدم همدلی، افرادی کـه قابل اعتماد نیستند ممکن اسـت بـه فضای شخصی حمله کنند. «ممکن اسـت زمانی کـه شـما بـه تازگی ملاقات کرده اید، شـما را بـه شیوه‌اي بسیار آشنا لمس کنند و ممکن اسـت وقتی یخ می‌زنید یا کنار می روید، ان را نادیده می گیرند یا از ان لذت میبرند، «نه» میگویند و حتی ممکن اسـت لبخند بزنند و وقتی مخالفت می‌کنید یا درخواستی می‌کنید دست‌هایشان را در هوا پایین می‌آورند.

 

از نظر من، این بدترین و خطرناک‌ترین رفتار اسـت، زیرا اگر انها نتوانند درد کسی را ببینند و هیچ عواقبی برای اعمال شـما احساس نکنند، شـما انگیزه‌اي برای یک فرد خوب ندارید.»

 

✅ بیشتر بخوانید: شناخت ۱۰ نوع اختلال شخصیتی متفاوت

 

8. ناهماهنگی و عدم پیش بینی پذیری در احساسات و اعمال خود

افرادی کـه غیر قابل اعتماد هستند، درکنار فقدان قابلیت پیشبینی، تمایل دارند در احساسات و اعمال خود ناسازگار باشند. «و افراد غیر قابل اعتماد بـه درستی خود لنگر نمی‌زنند، انها ثابت نگه داشته نمیشوند و توسط یک قطب‌نمای اخلاقی هدایت نمیشوند.» “انها نه تنها قول می‌دهند سپس ان را زیر پا می گذارند، بلکه می گویند دریک زمان خاص جایی خواهند بودو سپس دیر می کنند.”

 

شخصیت پنهان افراد غیر قابل اعتماد

 

9. آنها بر گفتگو مسلط هستند

چند پرچم قرمز اضافی وجوددارد کـه باید بـه خاطر داشته باشید، مانند زمانی کـه شخصی بر مکالمه مسلط اسـت. «این «حرف زدن بیش از حد» شامل تهاجم بـه فضای شنیداری و سایر عوامل فرازبانی اسـت کـه نشان میدهد انها در نظارت هستند. 

 

10. آنها جذاب هستند

درکنار جذاب بودن، «داستان‌سرای خوبی هم هستند، بنابر این ممکن اسـت گوش دادن بـه انها خواب‌آور باشد. شـما باید مراقب عدم شمول باشید.» شرکای دوست داشتنی زمان صحبت خودرا با شرکای خود از جمله شرکای درونگرا بـه اشتراک می گذارند. اگر احساس می کنید کـه فقط بـه یک مونولوگ گوش میدهید یا اصلاً در ان حضور ندارید، این طبیعی نیست.

 

11. آنها تمایل دارند دیگران را سرزنش کنند

توجه داشته باشید کـه چقدر انها دیگران را برای همه ی ی ی ی ی چیز سرزنش میکنند. قربانیان واقعی آزار وجود دارند و ما باید مطمئن شویم کـه همدل و قربانی هستیم. «اگر کسی رفتار ناخوشایند، بی‌رحمانه، و قلدری دیگران را انجام دهد، اما ادعا کند قربانی شده اسـت، مشخصاً قربانی نیست».

 

نکته دیگری کـه باید درنظر داشت؟ توجه داشته باشید کـه افراد نزدیک بـه افراد غیر قابل اعتماد وقتی باهم هستند چگونه رفتار میکنند. “آیا انها خوشحال هستند؟ آیا انها در حضور شخصی کـه شـما محاسبه می‌کنید، پایدار، متعادل، مطمئن و سالم بـه نظر می رسند؟

 

آنها رفتاری عالی و ایده آل دارند

 

12. آنها رفتاری عالی و ایده آل دارند

«این بـه این معنی اسـت کـه همه ی ی ی ی ی چیز از تعریف کردن صمیمانه شـما نیست، بلکه بیشتر از ان تا زمانی کـه احساس ناراحتی کنید و نمی‌توانید انفعال را متقابل کنید. “بیش از بهترین هدیه دادن، یک هدیه بسیار گرانقیمت را بـه همراه داشته باشید.” افراد غیر قابل اعتماد طبق معمولًًً قانون شکنان هدیه دادن هستند.

 

بـه عنوان مثال، زمانی کـه همکاران شـما را ندیده اند، ممکن اسـت یک یادداشت عاشقانه با گل بـه محل کار شـما ارسال کنند. «من قبلاً این را گفته‌ام، اما توجه کنید کـه آیا در اطراف آن ها احساس ناراحتی می کنید.» اگر درکنار انها احساس خوبی ندارید، این نشانه خوبی نیست. 

 

13. درک آنها سخت است

«عادت‌هاي‌‌‌ گفت‌وگوی نرسیدن بـه اصل موضوع، حدس زدن بـه‌جای اشتراک‌گذاری دانش، و بی‌نظم و گیج‌کننده صحبت کردن، نمونه‌هاي‌‌‌ خوبی از روش‌هاي‌‌‌ غیر قابل اعتماد برای برقراری ارتباط هستند. «در تعاملات آنلاین، میکروفون‌هاي‌‌‌ خشن و تاخیرهای ویدیویی، آسانی درک را کاهش می‌دهند، کـه در ایجاد اعتماد متقابل اختلال ایجاد می کند. خوشبختانه، التیام قابلیت اعتماد از طریق اتصال بـه اینترنت بهتر راه حل نسبتا آسانی اسـت.»

 

✅ بیشتر بخوانید: 65 چیزی که هیچ همسری هرگز نمی خواهد بشنود

 

هنگام صحبت با فرد غیرقابل اعتماد چه باید کرد؟

هنگام صحبت با فرد غیرقابل اعتماد چه باید کرد؟

هنگامی کـه فردی را کـه بـه نظر غیر قابل اعتماد بـه نظر میرسد شناسایی کردید، چه کاری باید انجام دهید؟ کارشناسان آداب معاشرت و متخصصان زبان بدن خوشبختانه چند نکته برای کمک بـه شـما در نظارت موقعیت یا یافتن ایمنی درصورت نیاز دارند.

 

1. سطح ایمنی خود را بسنجید

مهم اسـت ابتدا مشخص کنید کـه آیا احساس امنیت می کنید یا خیر. «اگر احساس ناراحتی می کنید، فقط از ان شخص دور شوید و از بی‌ادبی بودن احساس بدی یا نگرانی ندارید، فقط ان را ترک کنید. “اگر در حال آزمایش هستید تا ببینید آیا انها ایمن هستند یا خیر، می توانید از انها یک سوال “منفی” بپرسید تا انها را آزمایش کنید.

 

دروغگوها ناامید شده اند، اما یک فرد مثبت خلق کرده اند، بنابر این از انها سؤالات منفی بپرسید تا ببینید آیا انها را غیر قابل تنظیم می کند یا خیر. «بنابر این، پنج مورد بد را در مورد آخرین شغل یا روابط عاشقانه‌تان در گذشته بـه من بگویید.» همه ی ی ی ی ی با مشکل مواجه خواهند شد، اما ببینید چگونه با ان برخورد می کنند. یک فرد خوب با پرسیدن احساس بدی در شـما ایجاد نمی کند.» 

 

2. به دل خود اعتماد کنید

مادربزرگم همیشه می‌گفت: «هرگز بـه کسی کـه میگوید «بـه من اعتماد کن»؛ دروغ می گوید یا میخواهد شـما را فریب دهد، اعتماد نکنید.» در عوض بـه دل خود اعتماد کنید. «افراد غیر قابل اعتماد بـه جای نشانه‌هاي‌‌‌ رفتاری، بـه گوش دادن شـما بـه حرف‌هایشان تکیه میکنند. مغز شـما باهوش‌تر از ان چیزی اسـت کـه فکر می کنید.» وقتی افراد دروغ میگویند، لحن صدایشان تغییر می کند و یک «تکل» دارند یعنی صدایشان تغییر میکند یا بیشتر بدنشان را از شـما دور می کنند.

 

3. یک طرح پشتیبان داشته باشید

وقتی با یک فرد غیر قابل اعتماد سر و کار دارید مهربان و دلپذیر باشید اما همیشه برنامه پشتیبان خودرا داشته باشید. انها میگویند همه ی ی ی ی ی هدیه را برای شکرگزاری می آورند؟ «حتما برای زمانی کـه دست خالی میرسند، مقداری بخرید. “انها بـه شـما گفتند کـه بخشی از پروژه انها تا سه شنبه تکمیل می شود؟ بـه انها ایمیل بزنید و از شـما تشکر کنید و جزئیات را تکرار کنید. قول میدهند تو را در فرودگاه ببرند؟ وقتی بعد از 10 دقیقه انها را ندیدید و بـه تلفن انها پاسخ ندادید، سوار یک تاکسی شوید و بـه انها پیام دهید کـه منتظر دیدن انها هستید.” 

 

✅ بیشتر بخوانید: برای جلوگیری از خیانت در زندگی زناشویی

 

در پایان

شک و تردید نیز مانند هر احساس دیگری، یک احساس طبیعی اسـت اما بعضی اوقات این حس از حالت عادی خود فراتر می رود. شاید شـما نیز با افرادی برخورد کرده باشید کـه نسبت بـه همه ی ی ی ی ی کس و همه ی ی ی ی ی چیز شک داشته باشند.