تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

تست روانشناسی ممکن اسـت وحشتناک بـه نظر برسد، اما برای کمک بـه شـما طراحی شده اسـت. روانشناسان از آزمون ها و سایر ابزارهای محاسبه برای اندازه گیری و مشاهده رفتار مراجع استفاده می کنند تا بـه تشخیص و راهنمایی درمان برسند.

 

تست، ارزیابی و اندازه گیری

اگر شـما یا یکی از اعضای خانواده برای آزمایش روانشناسی معرفی شده اید، احتمالاً سؤالاتی در مورد انچه انتظار دارید پرسیده میشود. یا ممکن اسـت در مورد آزمایش روانشناسی شنیده باشید و تعجب کنید کـه آیا شـما یا یکی از اعضای خانواده باید آزمایش شوید. تست روانشناسی ممکن اسـت وحشتناک بـه نظر برسد، اما برای کمک بـه شـما طراحی شده اسـت.

 

از بسیاری جهات، تست و محاسبه روانشناختی مشابه تست هاي‌ دکتری اسـت. اگر بیمار علائم فیزیکی داشته باشد، یک ارائه دهنده مراقبت هاي‌ اولیه ممکن اسـت برای درک علت ایجاد این علائم، عکسبرداری با اشعه ایکس یا آزمایش خون را تجویز کند. نتایج آزمایش ها بـه ایجاد یک برنامه درمانی کمک می کند.

 

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

محاسبه‌هاي‌ روان‌شناختی نیز همین هدف را دنبال می کنند. روانشناسان از آزمون ها و سایر ابزارهای محاسبه برای اندازه گیری و مشاهده رفتار مراجع استفاده می کنند تا بـه تشخیص و راهنمایی درمان برسند.

 

روانشناسان تست ها و محاسبه ها را بـه دلایل مختلف انجام میدهند. بـه عنوان مثال، کودکانی کـه در مدرسه مشکل دارند، ممکن اسـت تحت آزمون استعداد یا آزمون ناتوانی هاي‌ یادگیری قرار بگیرند. آزمایش‌هایي برای مهارت‌هایي مانند مهارت واکنش بـه زمان«سرعت» و حافظه می تواند بـه عصب‌ روانشناس کمک کند تا شرایطی مانند آسیب‌هاي‌ مغزی یا زوال عقل را تشخیص دهد.

 

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

 

اگر فردی در محل کار یا مدرسه یا در روابط شخصی مشکلاتی دارد، آزمایش‌ها می توانند بـه روانشناس کمک کنند تا بفهمد آیا ممکن اسـت مشکلاتی در مدیریت خشم یا مهارت‌هاي‌ بین فردی داشته باشد یا ویژگی‌هاي‌ شخصیتی خاصی داشته باشد کـه بـه این مشکل کمک می کند. تست هاي‌ دیگر محاسبه می کنند کـه آیا مراجعین دچار اختلالات عاطفی مانند اضطراب یا افسردگی هستند یا خیر.

 

بیشتر بخوانید: انواع تست روانشناسی با توضیحات کامل

 

علت اصلی مشکلات یک فرد همیشه مشخص نیست. بـه عنوان مثال، اگر کودکی در مدرسه مشکل دارد، آیا مشکل خواندن مانند نارساخوانی دارد؟ مشکل توجهی مانند اختلال کم توجهی بیش فعالی «ADHD»؟ مشکل در نظارت تکانه؟ آزمون‌ها و محاسبه‌هاي‌ روان‌شناختی بـه روان شناس اجازه می دهد تا ماهیت مشکل را درک کند و بهترین راه برای رسیدگی بـه ان را بیابد.

 

آزمون ها و ارزیابی ها

آزمون‌ها و محاسبه‌ها دو جزء مجزا اما مرتبط محاسبه روان‌شناختی هستند. روانشناسان از هردو نوع ابزار برای کمک بـه تشخیص و طرح درمان استفاده می کنند.

 

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

آزمون شامل استفاده از آزمون هاي‌ رسمی مانند پرسشنامه یا چک فهرست اسـت. این ها اغلب بـه عنوان آزمون‌هاي‌ «مرجع بـه هنجار» توصیف می شوند. این بـه سادگی بـه این معنی اسـت کـه آزمون‌ها استاندارد شده‌اند تا آزمون‌دهندگان بـه روشی مشابه محاسبه شوند، مهم نیست در کجا زندگی می کنند یا چه کسی آزمون را برگزار می کند.

 

برای مثال، یک آزمون مرجع هنجار از توانایی هاي‌ خواندن یک کودک، ممکن اسـت توانایی ان کودک را در مقایسه با سایر کودکان هم سن یا سطح کلاس رتبه بندی کند. آزمایش‌هاي‌ مرجع هنجار توسط محققان توسعه و محاسبه شده‌اند و ثابت شده‌اند کـه برای اندازه‌گیری یک صفت یا اختلال خاص مؤثر هستند.

 

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

محاسبه روانشناختی میتواند شامل مؤلفه‌هاي‌ متعددی مانند آزمون‌هاي‌ روان‌شناختی مبتنی بر هنجار، آزمون‌ها و نظرسنجی‌هاي‌ غیر رسمی، اطلاعات گفتگو، سوابق مدرسه یا دکتری، محاسبه دکتری و داده‌هاي‌ مشاهده‌اي باشد.

 

یک روانشناس بر اساس سؤالات خاصی کـه پرسیده میشود، تعیین می کند کـه از چه اطلاعاتی استفاده کند. بـه عنوان مثال، محاسبه‌ها میتوانند برای تعیین این کـه آیا یک فرد دارای اختلال یادگیری اسـت، شایستگی محاکمه یا آسیب مغزی ضربه‌اي را دارد، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میتوان از ان‌ها برای تعیین این کـه آیا یک فرد مدیر خوبی خواهد بود یا این کـه چقدر با یک تیم کار میکند، استفاده کرد.

 

بیشتر بخوانید: تست شخصیت جالب

 

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

بـه عنوان مثال، یکی از تکنیک هاي‌ رایج محاسبه، گفت و گو بالینی اسـت. هنگامی کـه یک روانشناس با مراجعه کننده در مورد نگرانی ها و گذشته او صحبت می کند، آن ها می توانند نحوه تفکر، دلایل و تعامل مراجعه کننده با دیگران را مشاهده کنند. محاسبه ها همچنین ممکن اسـت شامل گفتگو با سایر افراد نزدیک بـه مراجعه کننده مانند معلمان، همکاران یا اعضای خانواده باشد. «اما چنین گفتگو هایي فقط با رضایت کتبی مراجعه کننده انجام میشود.» آزمایش و محاسبه باهم بـه روانشناس اجازه می دهد تا تصویر کاملی از نقاط قوت و محدودیت هاي‌ یک فرد را ببیند.

 

بیشتر بخوانید: تست روانشناسی شخصیت جدید

 

مراجعه به روانشناس

تست هاي‌ روانشناسی برای همه ی یکسان نیستند. روانشناسان مجموعه خاصی از محاسبه ها و تست ها را برای هر مراجعه کننده انتخاب می کنند. و فقط هر شخصی نمی‌تواند یک محاسبه روانشناختی انجام دهد. روانشناسان بالینی دارای مجوز برای انجام محاسبه ها و آزمایش ها و تفسیر نتایج بـه طور ماهرانه آموزش دیده اند.

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

در تعداد زیادی از موارد، روانشناسانی کـه آزمایشات را انجام میدهند، بیماران رابا روان درمانی درمان می کنند. عده اي از روانشناسان تنها بر محاسبه بیماران تمرکز می کنند و پس از تشخیص، آن ها را برای درمان بـه سایر متخصصان ارجاع میدهند. در هر صورت، فرآیند آزمایش و محاسبه کمک می کند تا خاطرجمعی حاصل شود کـه مشتری درمان متناسب با ان را دریافت می کند

 

بیشتر بخوانید: تست روان شناسی اعتماد به نفس

 

چه انتظاری از تست دادن دارید؟

تست روانشناسی مثل شرکت دریک امتحان چند گزینه اي نیست کـه یا قبول می‌شوید یا مردود می‌شوید. در عوض، روانشناسان از اطلاعات حاصل از آزمایش ها و محاسبه هاي‌ مختلف برای رسیدن بـه یک تشخیص خاص و ایجاد یک برنامه درمانی استفاده می کنند.

تست های روانشناسی در زندگی چه کمکی به ما می کند؟

عده اي از افراد وسوسه می شوند کـه آزمایشات را زودتر از موعد بررسی کنند. اگر انها مشکوک هستند کـه ممکن اسـت مشکل خاصی داشته باشند، ممکن اسـت بـه دنبال تست تمرینی ان مشکل بـه صورت آنلاین باشند. کارشناسان می‌گویند این ایده بدی اسـت. در واقع، تمرین پیش از موعد طبق معمولً نتیجه معکوس میدهد – وقتی سعی میکنید بـه روشی خاص در آزمون شرکت کنید، ممکن اسـت پاسخ‌ها متناقض باشند و بـه نظر برسید کـه مشکلات بیشتری نسبت بـه انچه اسـت دارید.

 

در پایان

بـه یاد داشته باشید، آزمایش و محاسبه روانشناختی جای ترسی ندارد. این چیزی نیست کـه برای ان نیاز بـه مطالعه داشته باشید. بلکه فرصتی برای روانشناسان اسـت تا بهترین راه را برای کمک بـه شـما تعیین کنند.

جدیدترین مطالب سایت