مجموعه : انشا زیبا
بروزرسانی : 3 خرداد 1402

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات یک رویداد جهانی اسـت کـه در 31 می یا 10 خرداد، تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی «WHO» برگزار می شود. هدف اصلی این جشن کاهش مصرف جهانی دخانیات و همچنین کاهش تلفات ناشی از ان اسـت. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز گلچینی از انشاهای بلند و کوتاه درباره روز جهانی بدون دخانیات را منتشر کرده ایم.

1. انشا کوتاه روز جهانی بدون دخانیات

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات همه ی ساله در 31 مه یا 10 خرداد جشن گرفته می شود تا آگاهی در مورد اثرات تهدید کننده زندگی مصرف دخانیات گسترش یابد. دخانیات سالانه جان حداقل 7 میلیون نفر را در جهان می گیرد. کشور های عضو WHO «سازمان بهداشت جهانی» درسال 1988 روز 31 می را بـه عنوان روز جهانی بدون دخانیات تعیین کردند.

هدف از روز جهانی بدون دخانیات، گسترش آگاهی مردم و جوامع در مورد پیامد های تهدید کننده زندگی مصرف دخانیات اسـت. رویدادهایی در چندین مکان در سراسر جهان برای آموزش مردم در مورد اثرات دخانیات بر جامعه و اقدامات پیشگیرانه احتمالی برای کاهش مصرف ان برگزار می شود.

2. انشا کوتاه روز جهانی بدون دخانیات 10 خرداد

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

سازمان جهانی بهداشت «WHO» هرساله رویداد های جهانی را تحت هدایت خود در 31 می برگزار می کند تا آگاهی مردم را در مورد اثرات مضر مصرف دخانیات افزایش دهد. این روز بـه عنوان “روز جهانی بدون دخانیات” شناخته می شود.

رویدادهایی برای آموزش مردم در مورد چندین بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از جویدن تنباکو و استعمال دخانیات برگزار می شود. سیگار نه تنها برای سیگاری‌هاي‌ مستقیم مضر اسـت، بلکه باعث مرگ حدود یک میلیون سیگاری غیرفعال می شود.

این یک رویداد جهانی اسـت کـه توسط تعداد زیادی از طرف هاي‌ علاقه مند – دولت هاي‌ محلی، جوامع مدنی، صنایع مراقبت هاي‌ بهداشتی، موسسات آموزشی، پزشکان، پیراپزشکان و غیره باهم برگزار می شود. مصرف دخانیات و تلفات جانی ناشی از ان.

3. انشا کوتاه روز جهانی بدون دخانیات 31 مه

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

درسال 1987 کشور های عضو سازمان بهداشت جهانی «WHO» 31 ماه مه را بـه عنوان روز جهانی بدون دخانیات تعیین کردند. پیشنهاد شد کـه این روز هرساله برای آموزش مردم در مورد بیماری هاي‌ تهدید کننده زندگی ناشی از مصرف دخانیات و نحوه پیشگیری از آن ها برگزار شود.

در ابتدا، مجمع جهانی بهداشت در 15 می 1987 برگزار شد، 7 آوریل 1988؛ چهلمین سالگرد تاسیس سازمان جهانی بهداشت «WHO» بـه عنوان “روز جهانی منع سیگار” نامگذاری شد. این روز برای تشویق افراد سیگاری بـه پرهیز از سیگار حداقل بـه مدت 24 ساعت بود، چیزی کـه اعتقاد بر این بود کـه بـه کسانی کـه میخواهند سیگار را ترک کنند کمک می کند.

مجدداً درسال 1988؛ قطعنامه دیگری تصویب شد کـه 31 ماه می را بـه عنوان روز جهانی بدون دخانیات تعیین کرد. از ان زمان بـه بعد، روز جهانی بدون دخانیات هر سال با موضوع برجسته اي کـه برای ان سال خاص اهدا می شود جشن گرفته می شود. شعار روز جهانی بدون دخانیات درسال 2020 “حفاظت از جوانان در برابر دستکاری صنعت و پیش گیری از مصرف دخانیات و نیکوتین” اسـت.

4. انشا های کوتاه روز جهانی بدون دخانیات 10 خرداد

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات یا روز مبارزه با دخانیات هرساله در 31 مه در سراسر جهان برگزار می شود. این رویدادها توسط سازمان جهانی بهداشت «WHO» برای آموزش مردم در مورد اثرات مضر مصرف دخانیات برگزار می شود. سالانه حدود هفت میلیون نفر بـه دلیل بیماری هاي‌ ناشی از مصرف دخانیات جان خودرا از دست میدهند.

مصرف دخانیات باعث سرطان، پوسیدگی دندان و بیماری هاي‌ قلبی عروقی از جمله عوارض دیگر می شود. هدف این روز کاهش مصرف کلی دخانیات در سراسر جهان و ترسیم سیاست‌هایي برای ان اسـت.

چندین فعالیت انجام می شود تا مردم را از عوارض تهدید کننده زندگی ناشی از مصرف دخانیات آگاه کند. هر سال یک موضوع خاص بـه ان روز تعلق می گیرد و رویدادها در درجه اول بر اساس ان موضوع خاص سال اسـت. موضوع روز جهانی بدون دخانیات درسال 2019؛ «تنباکو و سلامت ریه» بود. این کمپین ها عمدتا برای آموزش مردم در مورد اثرات مضر مصرف دخانیات بر ریه ها برگزار شد.

دخانیات بـه دلیل مصرف دخانیات و استعمال دخانیات باعث سرطان ریه و بیماری هاي‌ جدی تنفسی می شود. سیاست‌هاي‌ کاهش مصرف کلی دخانیات نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و مردم تشویق می شوند تا حداقل بـه طور کامل یا جزئی از دخانیات خودداری کنند. همچنین مردم درصورت عادت بـه ترک دخانیات از روش هاي‌ ترک دخانیات مطلع می شوند.

5. متن های کوتاه روز جهانی بدون دخانیات 10 خرداد

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات یک جشن جهانی اسـت کـه همه ی ساله در 31 می برگزار می شود. ایده اصلی پشت ان آگاه کردن مردم از اثرات سوء مصرف دخانیات و این واقعیت اسـت کـه مصرف دخانیات منجر بـه مرگ میلیونها نفر در سراسر جهان میشود. بـه مردم توصیه می شود حداقل برای یک دوره 24 ساعته از مصرف دخانیات خودداری کنند.

روز جهانی دخانیات درسال 1987 توسط کشور های عضو سازمان بهداشت جهانی «WHO» تعیین شد. از زمان آغاز، روز جهانی بدون دخانیات بـه طور معمول مورد هدف تعداد زیادی از تولید کنندگان تنباکو بوده اسـت. اگر چه، توسط سازمان هاي‌ بهداشت عمومی و دولت ها نیز گرامی داشته می شود.

انشا بلند روز جهانی بدون دخانیات

متن های کوتاه و بلند برای انشا درباره روز بدون دخانیات

در 31 ماه مه، مردم در سراسر جهان روز جهانی بدون دخانیات را جشن می‌گیرند تا توجه خودرا بـه اثرات منفی سیگار بر سلامتی جلب کنند. سالانه بیش از 80 هزار نفر در سراسر جهان در نتیجه مستقیم مصرف دخانیات جان خودرا از دست می‌دهند. مصرف دخانیات نه تنها بر سلامتی افراد تأثیر می‌گذارد بلکه بـه محیط طبیعی نیز آسیب میرساند.

استفاده از تنباکو بـه منظور رفع اعتیاد ممکن اسـت لذت لحظه اي را بـه همراه داشته باشد، اما اثرات طولانی مدت این عادت می تواند بسیار مضر یا حتی کشنده باشد. روز جهانی بدون دخانیات هرساله در 31 می با هدف آموزش مردم در مورد اثرات منفی سیگار بر سلامتی انها برگزار می شود. استفاده از این ماده شیمیایی می تواند منجر بـه طیف وسیعی از اثرات نامطلوب سلامتی شود، از جمله سرفه مداوم، سرطان، پوسیدگی دندان، بیماری هاي‌ قلبی عروقی ودر موارد نادر تغییر رنگ دندان.

در نتیجه مستقیم این موضوع، کسانی کـه در زمینه بهداشت عمومی تخصص دارند، بارها و بارها تاکید کرده اند کـه ترک عادت دخانیات و دوری از خطرات بالفعل سلامتی ضروری اسـت. افرادی کـه سیگار می‌کشند یا از تنباکو استفاده می‌کنند، اگر می خواهند از خطرات دخانیات مرتبط با این ماده اجتناب کنند، باید تمام تلاش خودرا برای ترک این عادت انجام دهند.

مصرف دخانیات یکی از متغیرهایی اسـت کـه اعتقاد بر این اسـت کـه تأثیر منفی بر تلاش‌ها برای انجام برنامه توسعه پایدار مصوب سازمان ملل تا سال 2030 دارد کـه قصد دارد تعداد تلفات ناشی از دخانیات را بـه میزان یک سوم کاهش دهد. 

درسال 1987؛ کشور های عضو WHO تصمیم گرفتند 31 مه را بـه عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کنند. از ان زمان، این روز همه ی ساله با موضوعی متفاوت بـه عنوان مرکز جشن گرامی داشته می شود. شعار امسال «حفاظت از محیط زیست» اسـت و امیدواریم همه ی از ان حمایت کنند. بـه گفته سازمان بهداشت جهانی «WHO»؛ «تأثیر مضر تجارت دخانیات بر محیط‌زیست گسترده ودر حال گسترش اسـت و فشار غیرضروری بـه منابع محدود و اکوسیستم‌هاي‌ آسیب‌پذیر سیاره ما وارد می کند».

هدف اصلی این کمپین افزایش آگاهی مردم در مورد اثرات منفی استعمال دخانیات بر محیط اطراف اسـت. تنباکو با روشی رشد می کند کـه نیاز بـه استفاده از مقدار زیادی آب، علاوه بر تعدادی آفت کش ها و کودهای مختلف دارد. علاوه بر این، دودی کـه تولید می کند، طیف وسیعی از گازهای گلخانه اي بالفعل مضر را منتشر می کند کـه بـه گرم شدن سیاره کمک می کند. کشت تنباکو منجر بـه نابودی جنگل ها شده اسـت کـه نشانه خوبی برای محیط زیست نیست.

استنشاق دود تنباکو میتواند منجر بـه سرطان ریه شود کـه طبق معمولً افرادی را کـه سابقه طولانی سیگار کشیدن دارند را مبتلا می کند. تخمین زده می شود کـه بین 80 تا 90 درصد از کسانی کـه سرطان ریه تشخیص داده شده اسـت، سابقه مصرف دخانیات دارند. وقتی هم مردان و هم زنان درنظر گرفته شوند، مصرف دخانیات دومین عامل مرگ و میر در جهان اسـت. برای مردان، علت اصلی مرگ و میر اسـت.

در پایان

روز جهانی بدون دخانیات از زمان آغاز بـه کار ان درسال 1987 توسط سازمان جهانی بهداشت هرساله برگزار می شود. سازمان جهانی بهداشت «WHO» و کشورهایی کـه عضویت ان را تشکیل می‌دهند. دلیل اصلی برای تصور این مفهوم، افزایش آگاهی در مورد مرگ و میر و بیماری هایي بود کـه مستقیماً بـه مصرف دخانیات در مقیاس جهانی نسبت داده می شود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت