پيگيري کارت سوخت با SMS

پيگيري کارت سوخت با SMS

تمامي مالکان خودرو و موتورسيکلت براي آگاهي يافتن از آخرين وضعيت کارت هوشمند سوخت خودرو، کافي است شماره پلاک خودرو خود را از طريق ساختار ارائه شده توسط پيام کوتاه SMS به شماره 30005150 ارسال کنند و در صورتي که قالب و ساختار مشخص شده در نوشتن شماره پلاک در پيام کوتاه رعايت شود راهنما به طور خودکار در همان لحظه پاسخ خواهد داد.

 
* انواع پلاک‌ها

 

پلاک‌هاي ايران داراي دو قسمت شماره و عدد سريال است و براي ارسال پلاک، اين دو قسمت به ترتيب در پيام کوتاه نوشته و بين آن‌ها خط تيره درج مي‌شود.

عدد سريال – شماره پلاک

‌پلاک‌هاي ليزري و قديمي داراي سه قسمت شماره، شهر سريال و عدد يا حرف سريال هستند. براي ارسال شماره پلاک، اين سه قسمت به ترتيب در پيام کوتاه نوشته مي‌شود و بين آن‌ها خط تيره درج مي‌شود.

بعضي از پلاک‌ها نيز صرفاً داراي دو قسمت شماره و شهر سريالي هستند.

در روش نوشتن پلاک، ابتدا بايد قسمت اول شماره پلاک‌ نوشته ‌‌شود. براي اين کار ابتدا يک حرف لاتين براي تعيين نوع پلاک نوشته مي‌شود که نشانه نوع پلاک مورد نظر در جدول شماره 1 منتشر شده است.

پس از نشانه نوع پلاک، شماره پلاک و حرف بين شماره‌ها نوشته مي‌شود که براي هر يک از حروف يک حرف لاتين، انتخاب شده است که‌ نشانه معادل حرف لاتين در جدول شماره 2 منتشر شده است.

پس از نوشتن شماره‌هاي ياد شده بايد شهر سريال پلاک نوشته شود که براي نوشتن شهر بايد کد آن شهر را نوشت.

آخرين مرحله مربوط به نوشتن عدد (ترفندستان) و يا حرف سريال پلاک است که اين کار نيز با نوشتن عين عدد انجام مي‌شود که پس از ارسال اين شماره‌ها بلافاصله ‌آخرين وضعيت کارت سوخت خودرو از طريق sms براي متقاضي ارسال مي‌شود.

 

به عنوان مثال: پلاک ايران (شخصي) به شماره 345 ب 12 – ايران 67 به صورت I 12 B 345-67 و پلاک ليزري شخصي به شماره مشهد 345 ب 12 به صورت S12 B 345 – 0511 نوشته مي‌شود.

 

جدول شماره 1 :

 

رديف:1 | نوع پلاک: ايران | کاربري پلاک: شخصي، عمومي، دولتي و تاکسي | نشانه: L

رديف:2 | نوع پلاک: ليزري | کاربري پلاک: شخصي (پلاک سفيد) | نشانه: S

رديف:4 | نوع پلاک: قديمي | کاربري پلاک: دولتي (پلاک آبي) | نشانه: D

 

جدول شماره 2 :

 

حروف فارسي: الف | نشانه: A

حروف فارسي: ب | نشانه: B

حروف فارسي: ج | نشانه: J

حروف فارسي: د | نشانه: D

حروف فارسي: س | نشانه: S

حروف فارسي: ص | نشانه: C

حروف فارسي: ط | نشانه: @

حروف فارسي: ک | نشانه: K

حروف فارسي: ق | نشانه: G

حروف فارسي: م | نشانه: V1

حروف فارسي: ن | نشانه: N

حروف فارسي: و | نشانه: V

حروف فارسي: ه | نشانه: H

حروف فارسي: ي | نشانه:Y

 

تهیه و تنظیم : بخش تکنولوژی تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت