بزرگترین مکان تفریحی زیر زمینی در غار والش انگلیس

بزرگترین مکان تفریحی زیر زمینی در غار والش انگلیس

بزرگترین مکان تفریحی در غار والش انگلیس … این مکان در غار والش در ولز انگلستان، با تخته سنگ‌های قدیمی به عنوان نخستین و بزرگترین مکان زیر زمینی شناخته شده است.

 

بزرگترین مکان تفریحی زیرزمینی در جهان امروز که به اندازه ۲ برابر کلیسای جامع سنت پل است در داخل غاری در ولز پرده‌برداری شده است.

 

بزرگترین مکان تفریحی زیر زمینی در غار والش انگلیس

 

بزرگترین مکان تفریحی زیرزمینی که ۲ برابر اندازه کلیسای جامع سنت پل را داراست در شمال ولز پرده برداری شد.

 

به بازدیدکنندگان لباس و کلاه مخصوص داده می‌شود تا بتوانند به وسیله قطار وارد این غار شوند و با تجربه سفر یک ساعته در میان کوه لذت ببرند.

 

بزرگترین مکان تفریحی زیر زمینی در غار والش انگلیس

 

بزرگترین مکان تفریحی زیر زمینی در غار والش انگلیس

 

این مکان در غار والش در ولز انگلستان، با تخته سنگ‌های قدیمی به عنوان نخستین و بزرگترین مکان زیر زمینی شناخته شده است.

 

جدیدترین مطالب سایت