زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

در اینجا به معرفی زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان برای اقامت و تفریح پرداخته ایم.

 

هتل Mirage در لاس وگاس امریکا با 3،044 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

دهکده بندر دیزنی نیواورلئان ریورساید و محله فرانسوی با 3،056 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Caesars Palace در لاس وگاس امریکا با 3،340 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Shinagawa Prince در توکیو ژاپن با 3،680 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


سیرک در لاس وگاس امریکا با 3،774 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Bellagio در لاس وگاس امریکا با 3،993 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Excalibur در لاس وگاس امریکا با 4،008 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Aria Resort در لاس وگاس امریکا با 4،004 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Ambassador City Jomtien در پاتایا تایلند با 4،219 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل Luxor در لاس وگاس امریکا با 4،408 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

 


 

هتل مونت کارلو در لاس وگاس امریکا با 3،002 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

 

آسیا در دبی با 6،500 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل ونیزی در لاس وگاس امریکا با 7،117 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان


هتل MGM در لاس وگاس امریکا با 7،372 اتاق

زیباترین و مدرن ترین هتل های جهان

 

جدیدترین مطالب سایت