گریه کردن آقایون با خانم ها چه فرقی دارد؟

این کـه اشک از چشمانمان جاری می شود، مسئله‌اي کاملا عجیب اسـت. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ سوال دیگر این اسـت کـه اساسا چه تفاوتی بین […]

اشک از چه چیزی ساخته شده است؟

احتمالاً طعم اشک هاي‌ خودرا چشیده اید و متوجه شده اید کـه در انها نمک وجوددارد. چیزی کـه ممکن اسـت متوجه نشوید این اسـت کـه […]

دلایل گریه کردن و راه های درمان آن

چرا گریه میکنیم؟ درمان گریه گریه کردن می تواند علت هاي‌ مختلفی داشته باشد خیلی از اوقات مثلا گرد و غباری داخل چشم مان می […]

جدیدترین مطالب سایت