دوران نامزدی به طور رسمی از زمان عقد آغاز می شود

دوران نامزدی به طور رسمی از زمان عقد آغاز می شود

یکی از مهمترین دغدغه هایی که در این نامزدی رسمی وجود دارد، حد روابط دختر و پسر و فاصله آنها از همدیگر است.

 

این که خانواده ها باید بر اساس عرف عمل کنند و مانع از روابط آزاد دختر و پسر به عنوان یک زوج شوند یا باید طبق مجوز شرع، روابط زناشویی را برای آنها مجاز بدانند و تصمیم گیری در این زمینه را به خودشان واگذار کنند.

 

این تردید و بی تکلیفی گاهی آنقدر مشکل ساز می شود که نارضایتی های پی در پی را به وجود می آورد و گاهی منجر به طلاق در دوران عقد می شود.

 

بدون شک توجه به نیازهای فیزیولوژیک به ویژه ارضای غرایز جنسی جزء مهمترین نیازهای اساسی زن و مرد و حتی یکی از برترین عوامل برای سوق دادن آن دو به سمت ازدواج محسوب میشود.

 

زیرا از یک سو افراد از طریق ارضای میل جنسی میتوانند از لحاظ جسمی، فکری و روانی به آرامش برسند و از سوی دیگر از دید دین مبین اسلام این نیاز تنها از راه ازدواج قابل تأمین است.

 

براین اساس جوانان گمان میکنند که وقتی با کسی عقد کردند همه چیز تمام شده و هرگونه ارتباطی میان آن دو حلال است. این نگاه هر چند از دید شرع کاملاً درست است اما نه تنها از دید عرف و فرهنگ ما پذیرفته شده نیست بلکه در بسیاری از موارد آن را امری مذموم نیز میدانند.

 

بسیاری از روانشناسان نیز معتقدند که بهتر است رابطه زناشویی کامل که عرفاً و طبق رسوم جامعه ایرانی مربوط به بعد از ازدواج است، به آن زمان موکول شود. سوال مهم اینجاست: جوانی که با هزار زحمت و فشار خود را از گناه مصون داشته و تا زمان عقد صبر کرده حال چه باید کند؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت که دوران عقد فرصت مناسبی جهت شناخت بهتر و عمیقتر زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه ورود به زندگی با تفاهمی بیشتر است. به عبارت دیگر دوران نامزدی دوران آشنایی تکمیلی است و یک ازدواج نیمه تمام محسوب میشود. لذا نباید انتظار داشت که آنچه افراد در زندگی مشترک تجربه میکنند، در این دوره نیز تجربه کنند.

 

دوران نامزدی دوران آشنایی تکمیلی است و یک ازدواج نیمه تمام محسوب میشود. لذا نباید انتظار داشت که آنچه افراد در زندگی مشترک تجربه میکنند، در این دوره نیز تجربه کنند

 

پس بر طبق آنچه گفته شد جوان در این دوران باید سعی کند که از سویی فرد مقابل را بشناسد و از سوی دیگر نیروی قوی غریزه خود را کنترل کند و این خود مشکل بزرگی است. 

 

اما حقیقت این است که افراد در دوران نامزدی نه تنها باید در تمام زمینههای عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و … با یکدیگر عمیقتر آشنا شوند بلکه باید در باب مساله زناشویی هم از هم شناخت بیشتری پیدا کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت