مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 13 تیر 1403

شعر زیبای گذشت زمان

شعر زیبای گذشت زمان

هیچ چیز قابل برگشتن نیست
که زمان می گذرد
و زمان واژۀ محدودیت است
همچنان می گذرد….

 شعر زیبای گذشت زمان

و نمی آید باز
که بسازیم سلامی به لبی
که بگیریم سحررا ز شبی

 شعر زیبای گذشت زمان

و اگر مرد کبوتر در باد
و اگربغض نشست در فریاد

شعر زیبای گذشت زمان

شعر زیبا

واگر خاطره ای تنها ماند
واگر حرف غمی بر جا ماند

شعر زیبای گذشت زمان
و اگر سقف دلی در هم ریخت
و سکوتی هیجان را آمیخت
شعر زیبای گذشت زمان
و اگرفکر حقیقت پرزد
و گناه هوسی بر سر زد

شعر زیبای گذشت زمان 

و اگر دست سخاوت کم شد
و اگر روح لطافت غم شد

شعر زیبای گذشت زمان

یا که تشویش کلامی را برد
یا ندامت به سوالی برخورد

شعر زیبای گذشت زمان

واگر عشق به ویرانه نشست
شیشۀ عمر وفایی بشکست

شعر زیبای گذشت زمان

و اگر لحظۀ باران نرسید
فکر آسودگی جان نرسید
یا که خندیدی به اشکی که چکید

 شعر زیبای گذشت زمان

هیچ چیز قابل برگشتن نیست
که زمان میگذرد

تهیه و تنظیم : بخش فرهنگ و هنر تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت