سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

می خواهم هر ثانیه از زندگیم را خوش باشم و می خواهم وقتی كه خوش هستم بدانم كه خوش هستم. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

برخی از افراد زندگی نمی كنند، مسابقه ی دو گذاشته اند، می خواهند به هدفی كه در افق دوردست دارند برسند و در حالی كه نفسشان به شماره افتاده، می دوند و زیبایی های پیرامون خود را نمی بینند. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

جوانی، كاری به سال و ماه ندارد، مهم این است كه انسان زنده دل و پرنشاط باشد. ممكن است موی شما سفید باشد، اما مانند پسربچه ها بیندیشید. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

اگر عاشق بوده اید كه نیازی به بیان و روشن كردن آن نیست و اگر نبوده اید كه من نمی توانم برایتان بیان كنم. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

كامیابی و پیروزی، بسان كرم شب‌تاب از دور می‌درخشد، ولی از فاصله‌ی نزدیك نه سوی دارد و نه حرارتی. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

انسان وقتی در مورد موضوعی كه از آن آگاهی دارد سخن بگوید یا بنویسد، می تواند سخن خود را به دیگران بقبولاند و موثر واقع شود. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

به ناراحتی ها (حتی دندان درد) مانند تجربه ی جالبی می نگرم و از اینكه از تجربه ی تازه ای بیخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد، من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام.جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

انسان وقتی یك چیزی را با تمام توان بخواهد تلاش می كند و سرانجام آن را به دست می آورد.جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

من از مردمی كه می نشینند و رو به آسمان می كنند و چشمها را در چشم خانه می گردانند و می گویند “خواست خدا چنین بوده است”، در حالی كه یقین دارند چنین نیست، بسیار خشمگین می شوم. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

افتادگی یا گردن نهادن و خشنود بودن و یا هرچه می خواهید نامش را بگذارید، نشانه ی سستی و درماندگی است.جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

زندگی بدون پیشگویی های خود یكنواخت است، مرتب باید خورد و خوابید، وای به روزی كه انسان همه چیز را بداند و هیچ رویداد غیرمنتظره ای روی ندهد.  جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

وقتی كسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است كه می نشیند و می گوید “هرچه خدا بخواهد همان است.”  جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

انسان هرگز چیزهایی كه مزه اش را نچشیده هوس نمی كند، اما پس از اینكه یكبار مزه ی نعمتی را چشید، آن وقت دیگر محرومیت از آن دشوار است. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

مسافرت و دیدن دنیا خود یك نوع آموختن و پروردن است. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

 

زن به هر چه توجه كند و دلبسته باشد، خواه بچه، میكروب، همسر، شعر، كلفت و نوكر، گلكاری، افلاطون، متوازی الاضلاع یا بازی بریج، در هر حال و اساساً به لباس و قر و فر دلبسته است. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

شوخی های بزرگ مهم نیستند، اصل این است كه انسان بتواند از یك موضوع كوچك شاد باشد. جین وبستر

 

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

دنیا پر از شادی است، اگر، هر چه پیش آید انسان بپذیرد. تنها راز كامیابی در این است كه انسان چشم داشت زیادی نداشته باشد. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

وقتی انسان به شخصی، مكانی و یا روش ویژه ای در زندگی عادت كند و ناگهان آن را از دست بدهد، یك جای خالی در دل انسان باقی می گذارد. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

مهمترین ویژگی آدمی، قوه ی تخیل و تصور او است. برای اینكه انسان می تواند خودش را به جای دیگری در نظر بگیرد. این ویژگی، انسان را فهمیده و دلسوز می كند. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

بچه ها باید یاد بگیرند كه هر كاری را با عشق و دلبستگی انجام دهند نه از روی وظیفه شناسی. جین وبستر

 

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر

 سخنان بزرگان دنیا

 

وقتی كه شما یك دختربچه ی نه ساله ی گرسنه ای را در آبدارخانه بگذارید كه كارها را جلا دهد و یك ظرف نان شیرینی هم كنار دستش باشد و تنهایش بگذارید، چه انتظاری دارید؟ جین وبستر

 

 

منبع:jomalatziba.blogfa.com

 

 

جدیدترین مطالب سایت