مردی آمریکایی که 4 زن دارد (عکس)

مردی آمریکایی که 4 زن دارد (عکس)

این مرد پولدار آمریکایی 4 زن دارد و از زندگی با این 4 زن بسیار راضی است.

 

کودی براون Kody Brown مرد 46 ساله ایست که 4 همسر دارد! به گزارش تالاب این مرد به همراه 4 همسرش در یک خانه زندگی می کنند و در مجموع 17 فرزند دارند. همسر اول او مری Meri نام دارد و 44 ساله است. آنها در سال 1990 ازدواج کردند.

 

همسر دوم کودی براون, جانل Janelle نام دارد و 45 ساله است. آنها در سال 1993 ازدواج کردند.

 

مردی آمریکایی که 4 زن دارد (عکس)

کودی براون و همسرانش

 

تالاب : همسر سوم این مرد 42 ساله بوده و کریستین Christine نام دارد و در سال 1994 ازدواج کرده اند.
همسر چهارم و آخرین همسر او 36 ساله بوده و رابین Robyn نام دارد که در سال 2010 ازدواج کردند.

 

از آنجایی که چند همسری در کشور آمریکا غیر قانونی می باشد, تنها ازدواج رسمی این مرد, ازدواج با همسر اولش بود که تا سال 2014 ادامه داشت و پس از آن همسر قانونی او, آخرین همسرش می باشد. کودی براون به تازگی فعالیت هایی را آغاز کرده است تا بتواند قانون ممنوعیت چند همسری را لغو کند.

 

جدیدترین مطالب سایت