خرید و فروش در اینترنت

اندام این زن شما را متعجب خواهد کرد (عکس)

اندام این زن شما را متعجب خواهد کرد (عکس)

این زن با وزن عجیبش دیگر قادر به حرکت نبود و با اندامش همه را متعجب خود کرده بود.

 

تصور اندام این زن چه حسی به شما می دهد؟ خارق العاده بودن این زن بخاطر این است که او تنها زنی است که توانست با رژیمی خارق العاده و مصمم 300 کیلو وزن خود را کم کند. تصورش انسان را دیوانه می کند.

 

به گزارش تالاب ، Mayra Rosales سی و دو ساله که پس از قتل خواهر زاده خود با نشستن سهوی روی آن در سال 2008، به قاتل نیم تنی شهرت یافت، تصمیم گرفت با کاهش وزن زندگی خود را نجات دهد و به این مهم دست پیدا کرد.

 

تصاویر نشان میدهد که چگونه ماریا با کم کردن بیش از 300 کیلوگرم از وزنش دوباره به زندگی بازگشته است.

 

اندام این زن شما را متعجب خواهد کرد (عکس)

 

اندام این زن شما را متعجب خواهد کرد (عکس)

اندام این زن شما را متعجب خواهد کرد (عکس)