ازدواج یعنی …(طنز)

ازدواج یعنی …(طنز)
اگر ازدواج به این معناست بهتره تنها بمونم…طنز
 
 
جدیدترین مطالب سایت