آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

مجموعه : هنر در خانه
آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

این سیب دستگیره ای تزیینی زیبا و کارآمد برای آشپزخانه شماست .

این کل تعداد مورد نیاز لایه و پارچه برای این کاره .

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

این هم الگوهای کار .

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

این هم آموزش و نحوه دوخت دستگیره سیب

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

دوست داشتید . پس نمونه های دیگر را هم ببینید .
دستگیره آشپزخانه به شکل بستنی خوشمزه .

 

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

این هم میوه های دستگیره ای .

 

آموزش تصویری دوخت دستگیره با الگو به شکل سیب

 

 

تهیه و تنظیم : بخش نکات خانه داری تالاب