بروزرسانی : 23 دی 1398

نکات مهم برای مثبت اندیش بودن

نکات مهم برای مثبت اندیش بودن

در این مطلب نکاتی مهم برای مثبت اندیش بودن نسبت به اتفاقات زندگی را یاد می گیرید.

مثبت اندیشیدن آدمی را در رسیدن به اهداف زندگی یاری می کند و سبب افزایش شور ، نشاط و کارآمدی و سازندگی می شود.برای رشد و گسترش نگرش مثبت به آینده در خود باید:

1. جایگاه های سودمند و خوشایند را در ذهن خود مجسم کنید.

2. هنگام سخن گفتن از واژگان مثبت بهره ببرید.

3. همواره کوشش کنید اندیشه های منفی و خطا را از ذهن خود دور کنید.

4. به جنبه های مثبت و سازنده زندگی تان نگاه کنید.

5. با دارندگان اندیشه های مثبت، رفت و آمد کنید.

6. از فیلم ها و داستان های الهام بخش سود جویید.

7. آن چیزی را در ذهن خود ببینید که دوست دارید رخ دهد.

8. بیاموزید که بر اندیشه های خودتان چیره باشید.

9. کارهایی را در ذهن خود تکرار کنید که در شما انگیزه می آفریند.

10. تمرکز و مراقبه را بیاموزید و تمرین کنید.

11. مهارت شاد بودن و شاد زیستن را بیاموزید.

12. توجه داشته باشید که حتی برداشتن یک گام به سوی مثبت اندیشی، سبب رفتارهای نو و شادی آفرین در زندگی تان می شود.

13. ورزش را فراموش نکنید.

14. به خنده و خوشی اهمیت بدهید.

15. به جای ناتوانایی های تان، توانمندی های تان را ببینید.

16. در برابر ناداشته های تان، داشته های تان را ببینید.

17. در کنار نگاه واقع بینانه به زندگی، منفی بافی را از خودتان دور کنید.

18. باور به « نمی توانم » را فراموش کنید.

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت