فریب دادن استاد در کلاس درس (+عکس)

فریب دادن استاد در کلاس درس (+عکس)

روش یک دانش آموز برای فریب استاد

 یک دانش آموز بازیگوش با چاپ عکس خود روی یک بوم سعی در فریب استادش داشت.

 

مجله تالاب : شگرد ساده یک دانش آموز خواب آلود برای فرار از غیبت در کلاس درس در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. این دانش آموز پرتره خود را روی بوم چاپ کرده و آن را جلوی صورت خود گذاشت تا خودش با خیال راحت خوابیده و تصویرش به جای خودش به درس گوش دهد.

 

فریب دادن استاد در کلاس درس (+عکس)

فریب دادن استاد در کلاس درس

فریب دادن استاد در کلاس درس (+عکس)

ایلنا