5 طوطی بد دهن از باغ وحشی در انگلیس اخراج شدن !

5 طوطی بد دهن از باغ وحشی در انگلیس اخراج شدن !

طی اخباری کـه در چند روز اخیر منتشر شد پنج طوطی یک پارک حیات‌وحش در انگلیس بـه خاطر ناسزاگویی و فحاشی بـه بازدیدکنندگان، از دسترس دید عموم خارج شدند. بـه گفته رسانه ها این 5 طوطی بـه مردم هایي کـه برای بازدید آمده بودند فحش می دادند و باهم می خندیدند. شاید در ابتدا امر جالب و خنده داری باشد اما دلیل اصلی اخراج ان ها از باغ وحش بد آموزی برای کودکان بوده اسـت.

 

اخراج  طوطی از باغ وحش

بـه گزارش حکیم مهر بـه نقل از روزیاتو، هنوز چند روز بیشتر از اهدای این طوطی‌ها بـه پارک حیات‌وحش لینکولنشیر در شرق انگلیس نگذشته بود کـه این پرنده‌های‌ بددهن را بـه خاطر استفاده از حرف های‌ زشت بـه بازدیدکننده‌ها و کارکنان پارک از یک دیگر جدا کردند.

 

استيو نيکولز، مدير اين پارک مي گويد: «اوضاع از بازرسی خارج شده بود، همه ی شان داشتند فحش مي دادند. ما کمي از بابت بچه ها نگران بوديم.»

 

او همچنين مي گويد: «هر وقت رد مي شدم بـه خودم هم فحش مي دادند.»

 

اين طوطي های خاکستري آفريقايي کـه اسم شان اريک، جيد، السي، تايسون و بيلي اسـت، از پنج صاحب مختلف اما در يک هفته بـه پارک اهدا شده و پيش از آنکه در دسترس ديد عموم قرار گيرند همگي در يک مکان قرنطينه شدند. اما کارکنان پارک خيلي زود بـه بي اعصاب بودن اين پرنده ها پي بردند!

 

اخراج  طوطی از باغ وحش

 

نيکولز مي گويد: «بعد از يک مدت خيلي کوتاه، بـه معناي واقعي کلمه شروع کردند بـه ناسزا گفتن بـه همديگر. بيشتر از همه ی مي گفتند “خفه شو”. ياد گرفتن ان برايشان خيلي راحت اسـت. ولي اين پرنده ها هر چيزي کـه فکرش را بکنيد مي گفتند.»

 

اکثر بازديدکننده های پارک از اين توانايي طوطي ها لذت مي برند و برایشان جالب بود. نيکولز مي گويد: «هر چقدر پرنده ها بـه ان ها فحش مي دادند ان ها هم جواب شان را مي دادند.»

 

اما نگراني ای کـه از بابت بازديدکنندگان کم سن و سال پارک وجود داشت کارکنان را وادار بـه جدا کردن طوطي ها از يکديگر کرد و ان ها پرنده ها را موقتاً از دسترس ديد عموم برداشتند. کارکنان پارک لينکولنشير اميدوارند طوطي ها حالا کـه از هم جدا شده اند، زبان خانواده پسندتري پيدا کنند.

 

نيکولز مي گويد: «مواجهه با يک طوطي بددهن براي ما اتفاق غيرعادي ای نيست. شايد سه يا چهار بار درسال پيش بيايد.»

 

اخراج  طوطی از باغ وحش

 

بـه گفته ی نيکولز، اما وقوع همه ی گيري باعث افزايش اهداي پرندگان از سوي صاحبان شان بـه پارک ها شده، چون حالا صاحبان شان مدت بيشتري رابا ان ها مي گذرانند و تصميم مي گيرند ان ها را بـه پارک ها اهدا کنند کـه در آنجا فضاي بيشتري براي زندگي برايشان فراهم اسـت.

 

او مي گويد: «ما طبق معمولً هردو هفته، يک يا دو پرنده مي گرفتيم. ولي همين امروز هشت تا طوطي برايمان آوردند.»

طوطي خاکستري آفريقايي يکي از پرطرفدارترين گونه ی طوطي اسـت و از تعداد زيادي از ان ها بـه عنوان حيوان خانگي در خانه ها نگهداري مي شود.

‏تو ۱ باغ وحش تو انگلیس وادار شدن ۵ تا طوطی رو از هم جدا کنن «ببرن جاهای مختلف باغ وحش» چون بـه بازدید کننده‌ها فحش میدادن و بعد باهم میخندیدن.

 

اخراج  طوطی از باغ وحش

 

جدیدترین مطالب سایت