دختری که برای خودش مراسم ختم برگزار کرد + عکس

دختری که برای خودش مراسم ختم برگزار کرد + عکس

 

دختری چینی برای آنکه بتواند در مراسم ختم خود شرکت کند ، در سن 22 سالگی به این فکر افتاد که برای خود مراسم ختم بگیرد.

 

ژنگ جیا دختر 22 ساله چینی دوستان و خانواده خود را در بهت و حیرت فرو برد.

 

دختری که برای خودش مراسم ختم برگزار کرد + عکس

 

او از آنها خواست تا در مراسم ختمش شرکت کنند. ژنگ برای خودش مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شرکت کند. وی اولین انسان زنده ای است که در مراسم ختم خود شرکت می کند.

 

دختری که برای خودش مراسم ختم برگزار کرد + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب