بروزرسانی : 27 مرداد 1394

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد + عکس

مردی که 2 روز مانند بز شد بسیار مشهور شده است.

تجربه ای برای فرار از زندگی پر استرس امروزی…

توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود. توماس قبل از انجام این کار شروع به مطالعه در مورد عادات و جنبه های فیزیکی و روانی زندگی بزها کرد و برای این کار حتی اندام های مصنوعی از بدن بز را برای خود ساخت. مجله تالاب: بدین ترتیب ۳ روز از زندگی خود را در کوه های آلپ سویس به سبک زندگی بز ها زندگی کرد. توماس میگوید هدفش از این کار دور بودن از گذشته و نگرانی های زندگی شهری است.

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد + عکس

انسانی که بز شد + عکس

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت