بروزرسانی : 12 شهریور 1394

زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)

زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)

مردمی که هنوز در جاهلیت زندگی می کنند و هر ساله رسم وحشیگری خود را به اجرا میگذارند تا شاید افکار پلید خود را سیراب کنند.

در این فستیوال وحشیانه که بیش از 900 سال قدمت دارد، مردم روستایی با حمله به یک بز بیچاره، دست و پای این حیوان را از جهات مختلف می‌کشند تا کشته شود.

 
به گزارش مجله تالاب : مردم روستا معتقدند با این کار، حیوانات را قربانی می‌کنند تا از کودکان آن ها محافظت شود. این در حالی است که گروه‌های مدافع حقوق حیوانات با انتقاد از برگزاری این فستیوال، خواستار ممنوعیت آن شده بودند.
 

زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
زجرکش کردن حیوان بیچاره توسط مردم این روستا (+عکس)
 
منبع : فرادید
 
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت