آخرین مهلت ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت

آخرین مهلت ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت:مهلت ثبت شماره شبای بانکی

شرایط قبول شماره شبای حساب بانکی برای دریافت کنندگان سهام عدالت را در این مقاله مطالعه نمایید.

 

مهلت ثبت شماره شبای بانکی , در پی راه اندازی سامانه سهام عدالت از اسفندماه سال قبل و به دنبال آن آغاز ثبت شماره شبای حساب بانکی
مشمولان در این سامانه از اواخر فروردین ماه امسال، مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت سالیانه خود تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند
تا اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه به نشانی www.samanese.ir کنند.

 

بر این زمینه مشمولان سهام عدالت باید در خصوص ارائه شماره حساب شبای بانکی خود برای دریافت سود این سهام باید مواردی را رعایت کنند
که در این راستا برای داشتن شماره حساب شبا نیاز به باز کردن حساب اخیر تحت هیچ عنوانی توسط مشمولان نیست
و تمامی حسابهای بانکی آن ها شماره شبا دارند.

 

آخرین مهلت ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت

همینطور شماره حساب شبا مورد نظر برای دریافت سود سهام عدالت نباید به حساب مسدود شده تعلق داشته باشد. بعلاوه اینکه اگر مدت زمان زیادی هست که مشمولان از یک حساب بهرهگیری نکرده‌اند یا روی آن چک برگشتی دارند می توانند
در مورد مسدود یا فعال بودن آن حساب از بانک مربوط سوال کنند.

 

افزون بر این؛ شماره حساب شبا بانکی مشمولان سهام عدالت
که متعلق به حسابهای 2 امضا و هر گونه حساب مشترک هست
نیز برای دریافت سود سهام عدالت پذیرفته نمیشود.

 

این گزارش می‌افزاید: مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود نمیتوانند شماره حساب شبا مربوط به حسابهای حقوقی
و شرکت را برای سهام عدالت بهرهگیری کنند.

 

همینطور سود سهام عدالت به صورت انفرادی واریز می شود؛
مثلا اگر اعضای خانواده 3 نفر میباشند
باید به ازای هر کدام از آن ها یک شماره حساب شبا که به نام خودشان باشد وارد شود.

 

شماره حساب شبا بانکی

بر پایه این گزارش؛ برای کودکان و افراد تحت تکفل زیر سن قانونی
نیز باید شماره حساب شبا بانکی به نام خود انها وارد سامانه شود.
بعلاوه اینکه سود سهام عدالت به حساب سرپرست خانوار یا قیم قانونی فرد واریز نمی شود.

 

بعلاوه اینکه زمانی که شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولان
برای دریافت سود سهام وارد سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir می شود، تنها پیامکی که از سوی این سامانه برای افراد ارسال میشود،
در صورتی هست که شماره حساب شبا وارد شده
با نام مشمول سهام عدالت مطابقت نداشته باشد. به همین علت
به پیامک‌هاي دیگر که تحت عنوان سهام عدالت از شماره‌هاي ناشناس ارسال میشوند
نباید مورد دقت مشمولان قرار گیرد.

 

 

گفتنی هست؛ مدت زمان تطبیق و تایید یا رد شماره حساب شبا
یا نام فرد در حدود 15 روز هست
و سازمان خصوصی‌سازی از طریق بانک مرکزی و بانک‌هاي عامل شماره حساب شبا اعلام شده را با نام فرد تطبیق می دهد.

 

جدیدترین مطالب سایت