زن جوان ورزشکار : به من تجاوز جنسی کرده اند !

مجموعه : اخبار حوادث
زن جوان ورزشکار : به من تجاوز جنسی کرده اند !

تجاوز به زن ورزشکار 

 

خانوم ورزشکاری که در دادگاه غیر علنی حرف هاي عجیبی میزد و خاطر نشان کرده است که وی توسط افرادی مود تجاوز قرار گرفته است . 

 

به گزارش تالاب زنی با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران در حالی‌که دو مرد جوان با شکایتش در بازداشت بودند مدعی شد که از سمت متهمان و یکی از دوستانشان ۴ روز در اسارت مورد اذيت و اذیت قرار گرفته است.

 

تجاوز به زن , با تکمیل تحقیقات و دستگیری متهم سوم و ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران، صبح دیروز زن ورزشکار در دادگاهی غیرعلنی و پشت درهای بسته برابر قضات ایستاد و گفت:

 

یکی از متهمان کارگر منزل‌ام بودو چند روز پیش از حادثه متوجه شدم, که وسایل منزل‌ام رابه سرقت برده است.

زن جوان ورزشکار : به من تجاوز جنسی کرده اند !

با او ارتباط گرفتم و با این که ابتدا منکر همه ی چیز بود اما وقتی دید من مدرک دارم همه ی چیز را گردن گرفت و قرار شد وسایل را برایم بیاورد اما چند روزبعد یکدفعه با دو مرد به سراغم آمد

 

و مرا با همدستی آن دو نفر به صندوق عقب اتومبیل‌شان انداختند. من غریق نجات هستم و توان بدنی خوبی هم دارم اما چون انها سه نفر بودند نتوانستم در برابرشان مقاومت کنم.

 

انها سه روز تمام مرا در منزل‌شان حبس کرده و آزارم دادند تا این که سرانجام روز چهارم در حالیکه همه ی‌شان خواب بودند گوشی یکی از انها را برداشتم و با پلیس ارتباط گرفتم».

 

پس از اظهارات این زن، متهمان در جایگاه ایستادند اما اتهاماتشان را رد کردند. این درحالی بود که گواهی دکتری قانونی نیز تا حدودی حرف‌هاي زن غریق نجات را تأیید میکرد.

 

به گزارش تالاب یکی از متهمان به دادرسان گفت: برادرم این زن را می‌شناخت و به من میگفت بروم در منزل‌اش کمک دستش باشم. تا این که آن روز وقتی به منزل رفتم دیدم او به منزل ما آمده و با برادرم درگیر است.

 

من کاری بکار آن ها نداشتم تا این که صبح دیدم پلیس بالای سرم ایستاده است و برادرم نیز قبل از بیدار شدن ما متوجه زنگ زدن این زن به پلیس شده و از منزل فرار کرده بود.

 

ما وی را ندزدیده بودیم و حتی دکتری قانونی نیز حرف‌هاي وی را ثابت نکرده است. از شما نیز درخواست بخشش دارم. باور کنید کاری نکرده‌ایم و این زن خودش به همه ی چیز رضایت داده بود».

 

در پایان این جلسه قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و مستشار قاضی تولیت وارد شور شدند تا برای متهمان تصمیم‌گیری کنند.

جدیدترین مطالب سایت