فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

مجموعه : عکس های دیدنی
فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

تصاویری را که در این مجموعه مشاهده می کنید از فستیوال پیام های دیواری در رومانی اروپا گرفته شده است. امسال  Cluj-Napoca در رومانی پایتخت جوانان اروپایی است. در پانزدهم هر ماه برای انتقال یک پیام، یک حرکت ساده سازماندهی می شود.

 

این ماه، موضوع حرکت، شرکت در جنبش آزادی بیان جهانی است، که به وسیله تزیین دیوارها با قطعات اوریگامی انجام می شود. دیواری که در این بخش تالاب مشاهده می کنید از 15000 قطه اوریگامی در 12 ساعت ساخته شده است.

 

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

فستیوال پیام های دیواری

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

اوریگامی

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

فستیوال اوریگامی

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

فستیوال تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

اوریگامی

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

فستیوال اوریگامی روی دیوار ها

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

تزئین دیوار ها با اوریگامی

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

فستیوال پیام های دیواری

فستیوال جالب پیام های دیواری (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت