ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

مجموعه : عکس های دیدنی
ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

یک هنرمند اهل جمهوری چک گیاهان و حیوانات زیبایی با بطری های پلاستیکی بی مصرف می سازد. ورونیکا ریچتروا از جمهوری چک، بطری های پلاستیکی را به صورت یک شکل هنری بازیافت می کند. او با حرارت دادن، پیچ و تاب دادن و برش بطری ها آنها را به اشکال طبیعی مثل گل، قورباغه، تمساح و … تبدیل کرده است.

 

درطول سالها او از هزاران بطری استفاده کرده و روش های شکل دهی خود را توسعه بخشیده.

 

بطری های پلاستیکی از مشتقات نفت هستند و قابل تجزیه در طبیعت نمی باشند بنابراین باید جمع آوری و بازیافت شوند. تصاویری از هنر زیبای ورونیکا را در این پست مشاهده می کنید.

 

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

بطری های پلاستیکی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

خلاقیت با بطری های پلاستیکی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

حیوانات گیاهان پلاستیکی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

بطری های بی مصرف

ساخت گیاهان و حیوانات با بطری های پلاستیکی

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت