کارت پستال شب های قدر (10)

کارت پستال شب های قدر (10)

کارت پستال شب های قدر

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست

ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست

 

گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است

گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است

 

گاهِ عجز و التماس و هم نیاز

رو به درگاه حکیم چاره ساز

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر (1402)

عکس کارت پستال شب های قدر

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر (1402)

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر (1402)

عکس کارت پستال شب های قدر

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر (1402)

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر (1402)

کارت پستال شب های قدر

 

کارت پستال شب های قدر (1402)

عکس کارت پستال شب های قدر

منابع : tebyan.net

yasgroup.ir

جدیدترین مطالب سایت