ختم سوره توحید جهت گشایش در گرفتاری ها

مجموعه : دعاها
ختم سوره توحید جهت گشایش در گرفتاری ها

اگر مشکل دارید و می خواهید گشایش پیدا کند سوره مجرب توحید را ختم کنید.

 

ختم سوره توحید جهت گشایش در گرفتاری ها

 

به تجربه رسیده است که مدت ۱۸ روز ،روزی سه بار سوره توحید را به این طریق بخواند:

 

 که آیه ((الله الصمد)) را ۱۰۰۰هزاربار تکرار کند  و هر روز بعد از تمام شدن این کار یک بار آیه نور((الله نورالسموات و الارض…))آیه۳۴سوره نور و یک بار آیه آخر سوره ((انا فتحنا….)) که اول  آن ((اشداءُ علی الکفار)) است تا آخر سوره بخواند

 

به شرط طهارت ،قبله و مکان خلوت هرکس انجام دهد غیر ممکن است که به حاجت نرسد.

 

همچنین از مقاتل بن سلیمان نقل شده است:

 

که مدت ۷ هفت روز، بعد ازنمازصبح روزی ۱۰۰بار سوره توحید را بخوان ومیان ختم صحبت نکن
هنوز هفته تمام نشده به حاجتش خواهد رسید…