بروزرسانی : 2 دی 1394

طراحی بال های شنا در اعماق آب

طراحی بال های شنا در اعماق آب

طراحی بال های شنا در اعماق آب نوسط «سیمون سیورتسن» یک پسر نروژی ۱۸ ساله در سال ۲۰۱۱ وسیله‌ای به نام «سابویینگ» برای شنا کردن در اعماق آب ارائه داد.

مجله تالاب نخستین ورژن این وسیله یک تکه چوب بود که شناگر با آن می‌توانست در داخل آب غواصی کند اما نمی‌توانست به راحتی در آب بچرخد، به همین منظور وی تصمیم گرفت این وسیله را وسعت دهد و بیشتر روی آن کار کند.

سابویینگ شامل دو بال است که حرکت می‌کند و جابه‌جا می‌شود و کاربر قادر به کنترل آن است؛ کنترل سابویینگ بسیار آسان است اما شناگر باید بازوهای قوی داشته باشد و از نظر تنفسی بتواند مدت زیادی را در اعماق آب بماند.

طراحی بال های شنا در اعماق آب

طراحی بال های شنا در اعماق آب

طراحی بال های شنا در اعماق آب

طراحی بال های شنا در اعماق آب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت