بروزرسانی : 5 اسفند 1395

جملات و جوک های خنده دار جدید

جملات و جوک های خنده دار جدید

مورد داشتیم دختره میخواسته خودکشی کنه ..
طناب صورتی گیرش نیومده که با رژ لبش ست بشه بیخیال شده .
.
.
.
الانم زنده اس باور کن !

جوک های جدید

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﺮﺩﻩ
رژ گونه برنز زده ٬
ﺭﮊ لب ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺯﺩﻩ ،
ﻣﻮﻫﺎﺷﻢ ﺭﻧﮓﺳﺒﺰ ﮐﺮﺩﻩ؛
ﺷﺒﯿﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺳﺎﻝ ۹۸ ﺷﺪﻩ !
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ / ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﯽ !
ﺁﺧﻪ ﺯﺍﻣﺒﯽ !!!
هر کی تورو ببینه تا ده روز غذا نمیخوره اصن

جوک های باحال

ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻨﻮ ﺍَﺩﺩ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻤﺖ ﺍَﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺴﺮ : ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺍﻻﻥ ﺍَﺩﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯿﻢ،۲۰ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺍﻡ، ﮔﯿﺘﺎﺭﯾﺴﺘﻢ، ﻣﻄﻤئنم ﺍﺯ
ﻗﯿﺎﻓﻢ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎﺩ . ﺷﻤﺎ ﭼﯽ؟
ﭘﺴﺮ : ﻣﻦ ﺍﺳﻤﻢ ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﻢ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻩ، ﺑﭽﻪ ﯾﺎﺧﭽﯽ ﺁﺑﺎﺩﻡ . موتورم باربند داره

لطیفه های جدید

یک نصیحت از دکتر ” نیلجسیژوکستانیفیک”

دکتر “نیلجسیژوکستانیفیک” میگه: وقتی اینقدر تنبلی که اسم منو نمیخونی نصیحت میخوای برا عمت…؟!

جوک جدید

تمام مکالمات من و بابام در طی سال:

«بیا ببین این گوشی من چشه

بزن اخبار گوش کنیم

بزن ۳

چراغا رو خاموش کن

خونه سرد شد کولرو خاموش کن

چشات در نیومد پای لپ تاپ؟»

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

عدالت یعنی چی؟

عدالت یعنی اینکه یکی هفت میلیارد پول از باباش ارث می بره و یکی کچلی

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

یه روز به لقمان گفتن «ادب از که آموختی؟» سرش رو به علامت تاسف تکون داد و گفته خسته نمی شین از این مسخره بازیا؟

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

دوس دخترم اس ام اس داده: دلم برات تنگ شده، کجایی عزیزم

منم حوصلشو نداشتم جواب بدم اس دادم : الکی گفتم تو دادگاهم
گفت عکستو بفرس ببینم اگه راس میگی
گفتم : عزیزم اینجا گوشی ممنوعه دم در تحویلش دادم
پیام داده: آره راس میگی یادم نبود، باشه عزیزم هر وقت تحویلش گرفتی بهم بگو نگران نشم
.
.
خیلی دختر خوبیه، خدارو شکر مغز نداره هم من راحتم هم خودش

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ :
۱ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻢ،ﺩﻭﺭ ﭘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!
-۲ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
-۳ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
-۴ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
۵.لنز را در میارن
۶.گن را در میارن
-۵ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑَﻨﻨﺪ!
-۶ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !
-۷ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﮐﻦ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
-۸ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ!
-۹ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﮐﻤﺪ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !
-۱۰ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــﺪ !

ﭘﺴﺮﻫﺎ :
-۱ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻧﺪ

-۲ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﻨﺪ
-۳ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻨـــــــــــــــــــــــــﺪ

ازاتاق فرمان اشاره کردن شلوارکم نمیپوشن, میخوابن

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

اسامیِ جن ها :بخون ببین بلدی
مازر ، کمطم ، قصوره ، طیکن
قبیله های جن ها : بی قماقم ، بنی دهمان ، بی القیعان..
.
.
به هنگام خواندن اسم هایشان صدایتان را میشنوند و فورا به سراغتان می آیند :
لحظات خوشی را برایتان آرزو مندم

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود یا تو دفتر مدرسه……. فقط به عشق اینکه خنده رو رو لب دوستاش بنشونه.

به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه.نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه.

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

دیروز ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﮔﻮﺷﯿﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻡ ﻣﯿﮕﻡ : ﺍﻟﻮ !
ﮔﻔﺖ : ﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ
ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
ﮔﻔﺗﻢ : ﺍﻭﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﯾﮕﻪ |:
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﺸﻮ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻦ ﻟﻄﻔﺎ – ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭﻡ
۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻟﻄﻔﺎ |:
۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ؟؟؟
۹ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
ﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ؟؟؟؟
۱۱ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﮐﻮﺷﯽ؟
۱۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻻﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ
ﻣﯿﺪﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ
۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺧﺪﺍﯾﺶ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﻧﮑﻦ
۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻻﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺘﺖ !!
۱۹ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻦ
۲۱ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ : ﻋﺸﻘﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺑﺨﺪﺍ

.

میگم شوهر کمه شما باور نمیکنید!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

توجه توجه ، به منظور روان سازی در نوشتن و قرائت رقمهای نجومی دزدی و اختلاس

در دوران طلائی دکتر محمود ،کارشناسان مقیاسی را در دنیای اختلاس و دزدی

از بیت المال ارائه نموده اند از این قرار که منبعد بجای هر یک هزارمیلیارد تومان

معادل آنرا یک محمودی قرار دهند

به عنوان مثال سه هزار میلیارد تومان میشود سه محمودی

ویا سی هزار میلیارد تومان میشود سی محمودی،

لازم بذکر است که این معادل سازی فقط در دنیای دزدی واختلاس

قابل استفاده و معتبر است و لا غیر .

به امید روزی که جامعه ما عاری از محمودی شود .

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

وقتی کسی ناراحتت می کنه ۴٢ ماهیچه استفاده میشه تا اخم کنی؛

 اما فقط ۴تا ماهیچه لازمه تا دستتو دراز کنی و بزنی تو دهنش!!

دیگه هر جور خودتون راحتین؛ وظیفه من اطلاع رسانی بود…(wink)

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

ﺭﻓﺘﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﯾﺎﺭﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺭﻭ ۱۸۰ ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﺯﺩ

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﻪ

ﺭﻭﺵ ﺑﻨﻮﯾﺲ لعنت بر پدر مادر ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ |:

نمیدونم چرا عصبی شد با لگد زد پرتم کرد بیرون گفت اصلا شیرینی نداریم

ولی زر میزد کلی شیرینی داشت

خودم دیدم!!!!!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

فقط تو ایرانه که جلو کامیونا مینویسن یا ابوالفضل و یا علی و ….

داخل کامیونم عکس حمیرا و مهستی و بقیه خواننده ها رو میچسبونن

بعد بارشونم مواد مخدره.

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

مامانم داشت نماز میخوند

یهو داد زد :

الله اکبر !

الله اکبر !

دویدم گفتم:

– چیه مامان در میزنن؟

– الله اکبر !

_ گوشیت زنگ خورد؟

– الله اکبر !

-شام واست نگه داریم؟

-الله اکبر !

_ مُهرت گم شده ؟

-الله اکبر !

_ کسی طوریش شده ؟

– الله اکبر !

– بو سوختگی میاد؟

– الله اکبر !

– جک و جونور دیدی ؟

– الله اکبر !

گفتم مامان خوب یکم راهنمایی کن !!

با عصبانیت داد زد :

– الله اکبر ! ( دستشو هم به علامت خاک بر سرت تکون داد !)

نمازش تموم شده میگه :

یه ساعت دارم میگم بزن اونور فاطماگل شروع شد…

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

دختره میره پیش فالگیرمیگه:

آیا کسی باهام ازدواج میکنه؟

فالگیره میگه نه!

میگه توکه هنوز کف دستمو ندیدی!!!!؟

میگه قیافه تو که دارم میبینم.

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

داشتیم بنایی میکردیم

رفتم زنگ همسایه را زدم

دخترش اومد

گفتم ببخشید استمبولی دارید؟؟؟

گفت جاتون خالی

ظهر داشتیم خوردیم!!!!

خدا شاهد اوستا بنا وسط کوچه بیلو گاز میزد از خنده!!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

من و باران هر دو منتظریم…

من منتظرم؛ بارون بیاد برم ماشینمو بشورم.

اون منتظره؛ ماشینمو بشورم ، بعد بیاد.

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

یکی از دوستام تعریف می کرد :
بچه بودم ، قرار بود عموم اینا بیان خونمون ، نذری داشتیم
بابام گفت عموت که اومد میری جلوش
اگه شیرینی آورده بود میگی عمو خودت شیرینی هستی چرا شیرینی آوردی؟
اگه گل آورد ، میگی عمو خودت گلی چرا گل اوردی؟
منم گفتم باشه .
خلاصه عموم اومد و
دیدم واسه نذری یه گوسفند اورده
من بچه بودم میفهمی؟؟؟ بچه….

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

هیچ میدونید چرا دخترا تو عروسیا این همه جیغ میزنن؟
.چون امکان داره از حسودی منفجر بشن و اینطوری انرژیشونو تخلیه میکنن

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

این تن بمیره اگه جنبه ندارین با کسی دوست نشین، عشق و حالتونو می کنید اون وقت ما باید یه عمر آه و ناله های شما رو توی فیسبوک لایک کنیم!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

دلسوز نمی خوام لکسوس می خوام… لکسوز که باشه دلسوز خودش پیداش میشه!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو درست می کنی چقدر خوشگل میشه ولی وقتی می خوای بری مهمونی یا عروسی بعد از ۳ ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه می شی؟

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

ژاپن ۱۰ ثانیه تاخیر: شکایت از واحد حمل و نقل.

ایتالیا ۱ دقیقه تاخیر: مسئولان بی کفایت.

اوکراین ۳ دقیقه تاخیر: تعجب.

ایران بعد ۲۰ دقیقه: ایول به قطار اومد!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

خونه داییم دعوت بودیم من گفتم دوستم میخواد بیاد درس بخونیم من نمیام…

خلاصه بعد ۲ ساعت غرغر مامان و بابام رفتن….

بعد نیم ساعت بابام زنگ زد گفت لطفا رو تخت ما درس نخونید…

زیادم به خودتون فشار نیارید یکمم بزارید واسه شب امتحان…

فکنم نفهمیدن

ینی فهمیدن؟

نه نفهمیدن

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

ﺑﺎ ﺩﺧﺪﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﯾﻪ ﺳﮕﻪ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺩﺧﺪﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﯿﺸﺶ ﮐﻦ ﺑﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﻤﯿﺎﻡ
ﯾﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﺯﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺘﺮﺳﻪ ﺑﺮﻩ . ﺳﮕﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺳﮕﺎﯼ اوسگل و عصبانی بود  ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻥ منم فرار کردم الانم دوست دخترم  رو اوردم آمپول هاری بزنه . آی لاوی یو  پی ام سی

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

رتبه اول سوانح رانندگی دنیا رو داریم ولی تا سپر دو تا ماشین می خوره به هم ۲۰۰۰ نفر جمع میشن و با تعجب نگاه می کنند!خدایا من

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

کلیپ: دختره بنده خدا اومد یه نوشیدنی بخوره پسره بلایی سرش آورد که لنگ به هوا شد (از اون شوخی خرکیا)

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

آقا این گزینه های روی میز رو می گذارید اون ور چایی روش نریزه؟

آبدارچی کاخ سفید هر روز به اوباما

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

به همین نور چراغ

دکتره تو شبکه ۵ داشت میگفت شیر دادن ریسک سرطان سینه را کم میکند..

مجریه برگشته میپرسه به نوزاد؟!!!!!!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

دخترای دهه ۵٠:
مامان من کلاس فوق العاده دارم دیرتر میام!

دهه ۶٠:
مامان من با دوستام قرار دارم دیر میام!

دهه ٧٠:
مامان من با دوست پسرم قرار دارم دیر میام!

دهه ٨٠:
مامان من میرم خونه دوست پسرم شب نمیام!

دهه ٩٠:
مامان شب خونه نمونید دوست پسرم میاد پیشم!

سال ۱۴۰۰:
مامان اگر امشب دوست پسرت نمیاد من به دوست پسرم بگم بیاد!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

میگم یه وقت زشت نباشه !!

به جای ” دست تقدیر ” همش ” شصت تقدیر ” رو به ماست،

به نظرتون داره لایکمون میکنه! یا …

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

به سلامتی ایرانسل که به آدم میفهمونه که: قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار آدم کم میکنه!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

سلام بچه ها

حالم خیلی گرفته تو رو خدا دعا کنید

امروز صبح کیفمو زدن بیچاره شدم!

همه چیم توش بود. شناسنامه! عابربانک! دسته چک!

پونصدهزار تومن پول نقد دوعدد سکه طلا!

ده دستگاه ریو پنج دستگاه پژو و هزاران جوایز نقدی دیگر!!!

سری جدید جملات و جوک های خنده دار

ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﮔﻢ .ﻧﺸﯿﻢ

ﺍﻻﻥ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻧﻨﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ

دستشونم که به مانتو مامانشون هم نمیرسه

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت