اس ام اس رفاقت و مرام

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس رفاقت و مرام

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

به کنج سینه منزل کردی ای دوست / دلم را رهن کامل کردی ای دوست
دلم مستغرق دریای غم بود / مرا مهمان ساحل کردی ای دوست

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

تو ناخدای عشقی ، من ساحلی غریبم / لنگر بزن مسافر ، من خاک هر رفیقم

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

کس نمی داند در این بحر عمیق،سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق

من همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست ، ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست

ما تشنه دردیم ولی از غم هجران ، درویش نگاهیم ولی با لب خندان

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

هرکه یادش یاد ماست ، سرور و سالارماست/ یاد او درمان ما وجای او در قلب ماست

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

ای کاش محبت اثری داشته باشد / معشوق ز عاشق خبری داشته باشد

کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر / قربان رفیقی که وفا داشته باشد

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

روز به خورشید مینازد ، شب به ماه / ما به داشتن عزیزی مثل شما

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

مثل ایرانسل خرابتم
مثل ۹۱۹ همراهتم
مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

 

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید
زنده
باد
رفیق
با معرفت !

 

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

الهی تا زمین دارد حرارت / به کام دل بماند این رفاقت

 

 

* *  اس ام اس رفاقت و مرام  * *

 

 

باز دلم یا دشما میکند ، یادهمان لطف و صفا میکند
این دل بی کینه همیشه تورا ، برسر سجاده دعا میکند
گرچه درون دل ماجای توست ، بازدلم یادشما میکند

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت