بروزرسانی : 27 اردیبهشت 1397

شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس

شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد
کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

نازنين مثل قناري در قفس هر شب هوايت مي کنم / آسمان کوچکي دارم فدايت مي کنم

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

دل من در سبد عشق به نيل تو فتاد / نگهش دار، به موسي شدنش مي ارزد…

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

نمي دانم که بودي يا چه بودي
ولي بي حرف، قلبم را ربودي
نمي دانم که هستم يا چه هستم
ولي هر لحظه در فکر تو هستم

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

کاسب کهنه کار من! باز بساط مي کني؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش مي کند، عشق حراج مي کني؟
قلب اجاره مي دهي؟ نرخ خريدنت مرا، خانه به دوش مي کند…

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

تو صميمي تر از آني که دلم مي پنداشت
دل تو با همه آينه ها نسبت داشت!

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

تو اين دنيا، تو اين عالم، ميون اين همه آدم
ببين من دل به کي دادم، به اون کس که نمي خوادم
دلم شيشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

نکند يوسف عمرم رود از مصر خيالت
باز آواره تنهايي چاهم بکني…

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

تو مرجاني، تو در جاني تو مرواريد غلطاني
اگر قلبم صدف باشد، ميان آن تو پنهاني

شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى
مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

دلت آينه ايثار عشق است / نگاهت معني بيدار عشق است
تو در آبادي دل خانه داري / تو را ديدن همان ديدار عشق است

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

** شعرهاي جالب مخصوص اس ام اس **

گرچه از فاصله ماه ز من دورتري / ولي انگار همين جا و همين دور و بري
ماه مي تابد و انگار تويي مي خندي / باد مي آيد و انگار تويي مي گذري.

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت