اس ام اس سلام و جواب سلام

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس سلام و جواب سلام

(اس ام اس برای جواب سلام)

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

که در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

پیچکی که صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی کران دراز می شود . . .

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

سلام من

به غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . .

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!

ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من بی رنگ

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی / آره بازم منم همون بهونه همیشگی

فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت / دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت . .

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم

یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟

ما منتظریم !

 

** اس ام اس سلام و جواب سلام **

 

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

وسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . . .

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت