بروزرسانی : 2 فروردین 1397

اس ام اس های زیبا و پند اموز

اس ام اس های زیبا و پند اموز

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

دی رفت و باز نیامد، فردا را اعتماد نشاید، حال را غنیمت دان كه دیر نپاید.

خواجه عبداله انصاری

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند ..

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

به کسی اعتمادکن که بتواند سه چیز رادرتوتشخیص دهد:اندوه پنهان شده درلبخندت رامحبت نهان درعصبانیتت را
معنای حقیقی سکوتت را….

مترسك انقدر دست هایت را باز نكن…..

كسی تو را در آغوش نمیگیرد….

ایستادگی همیشه تنهایی دارد

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

خدا مرحم تمام دردهاست.هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشدخدا برای پر کردن ان بیشتر در وجودت جای میگیرد

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

دنیا مانند پژواك اعمال و خواست های ماست

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

قلبها دریچه نفوذند و آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است….!
امام علی

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

به کسی اعتمادکن که بتواند سه چیز رادرتوتشخیص دهد:
اندوه پنهان شده درلبخندت را
محبت نهان درعصبانیتت را
معنای حقیقی سکوتت را….

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

یادم باشد و یادت نرود که همه ی ما برای یکبار ایستادن ، هزاران بار افتاده ایم !

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

این نیز

نه !

بزرگوارانه دروغ نخواهم گفت ؛

این نیز

نمی گذرد !

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه

آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک

است و شایستگی تو بسیار

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

هستند آدمهایی که در رویا بسر می برند،

آدمهایی هم به واقعیت تن می دهند،

همچنین کسانی وجود دارند که یکی را به دیگری تبدیل میکنند.
داگلاس اورت

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

ژان پل سارتر

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

” کسی که با من مخالف است،نه تنها به من صدمه ای نمی زند بلکه باعث پیشرفت من می شود” .
آنتوان دوسنت اگزوپری

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

” برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم ” .

سیسرون

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

” به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده

می دمد و جان تازه می شود ” .

جبران خلیل جبران

اس ام اس های زیبا و پند اموز 

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

” عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند ” .

شکسپیر

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

وقتی همه با من هم عقیده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی, نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

آفتاب چون ظاهر شود، بر همه کس یکسان تابد . . . امّا بعضی را بسازد و بعضی را بسوزد، و این باختیار آفتاب نیست. امّا ما را اختیاری

هست!
عین القضات همدانی

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

وقتی زندگی رو از یخ ساختی،
برای آب شدنش گریه نکن!

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری…… که این دیوار را بشکنند

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

 

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است زندگانی گاهی آری به همین باریکی در همین نزدیکی است

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند !

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری ” . جبران خلیل جبران

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

درد من حصار برکه نیست,زیستن با ماهیهاییست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.

* * * اس ام اس های زیبا و پند اموز  * * *

مثل عصا باش ! هزار بار زمین بخور

اما اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده

حتی یه بار هم زمین بخوره … !

اس ام اس های پند آموز

اس ام اس های پند آموز و جملات قصار (3)

اس ام اس پندآموز و فلسفی جدید

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت