اس ام اس های فلسفی جالب (9)

اس ام اس های فلسفی جالب (9)

برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطر عشق به گریه نینداز

با عشق بازی کن اما هرگز کسی را با عشق بازی نده . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

دکتر علی شریعتی

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

در تمام رنجهایی که میبریم

صبر ، اوج احترام به قوانین الهی است . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

خشم مانند طوفان است

بعد از مدتی فروخواهد نشست

ولی بدان که حتما شاخه هائی شکسته اند . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

اگر سوال بپرسی،

تنها سه دقیقه نادانی،

و اگر نپرسی،

باقی عمرت را . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست

و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

دکتر علی شریعتی

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

خدا را دوست بدارید

حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

پروانه که باشی هر گلی را دوست داری

جای زنبور اما ، اگر باشی . . .

روی هر گلی بال نمی نشانی . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

چیزهایی در زندگی هست که برچسبی روی خود دارند با این مضمون :

« تو قدر مرا نخواهی دانست , مگر اینکه مرا از دست بدهی و دوباره به دست بیاوری .»

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

تویی که مرا در سقوط میبینی

تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای ؟

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

شخصیت انسانها به داشته هایشان نیست

به توقعات و خواستهایشان از زندگیست . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

بدگویی حسود دلیل برتری شماست . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

آنانکه می دانند رنج می برند

و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند . . .

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

نه اسمش عشق است،نه علاقه،نه حتی عادت.

حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست

 

اس ام اس های فلسفی جالب

 

دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه

اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی . . .

 

 

 

تهیه و تنظیم : بخش سرگرمی تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت