اس ام اس هاي فلسفي (2)

اس ام اس هاي فلسفي (2)

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر

خدا ، خود بهای شکسته دلان است . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

دوستان پاک چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی

نه میسوزند و نه خاکستر می شوند . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

ماها نیازی به کتاب‌های «تعبیر خواب» نداریم

یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم

یا نداشته‌های‌مان را . . . !

 

** اس ام اس فلسفي **

 

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت

چون اگه خودتو بگیری میندازنت . . . !

 

** اس ام اس فلسفي **

 

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !

 

 

** اس ام اس فلسفي **

 

 

به آدم تنبل یه کار بگو

هزار پند و اندرز گوش کن !

 

** اس ام اس فلسفي **

 

همانطور که گل سرخ رو

با خارش دوست داری

دیگران رو هم با عیوب آنها ، دوست بدار

 

** اس ام اس فلسفي **

 

نخستین نشانه فساد ترک صداقت است . . .

«میشل دو مونتی»

 

** اس ام اس فلسفي **

 

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

(دکتر شریعتی)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن

ولی ارزش هر چیز رو نمی دونن . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

سراب، تنها تشنگان را می‌دواند

سیراب که باشی حقه‌اش از جا تکانت نخواهد داد . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد . . .

(هانری دونومتر)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند

اگر همه بغیر از خودم کور بودند

من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم ، نه به مبل عالی

(بنیامین فرانکلین)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند

این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

فلسفه الاکلنک ، اثبات بزرگیِ کسی است که فرو میشیند

تا دیگری پرواز را تجربه کند . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

عاشق آنکسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند . . .

(دانته)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه

یعنی دو قدم ازت عقب تر هست

و تو دو قدم از اون جلوتر

 

** اس ام اس فلسفي **

 

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . . .

(شوپنهاور)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن زیرا بدین وسیله

دست کم حیثیت و پرستیژت دست نخورده باقی خواهد ماند !

(جرج فون)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

در میان دو کس دشمنی میفکن، که ایشان چون صلح کنند

تو در میانه شرمسار باشی . . .

(سعدی)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است

که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است . . .

(ایچک آدیزس)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

وقتی همه با من هم عقیده میشوند

تازه احساس میکنم که اشتباه کرده ام

(اسکار وایلد)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است

(ژان ژاک روسو)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

گذار جهان هر چه باشد، تو همیشه لبخند بزن تا جهان تو را خندان نماید

(کنفوسیوس)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند

نه دینشان را برای دنیاشان

(دکتر علی شریعتی)

 

** اس ام اس فلسفي **

 

انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند

این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی

ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای . . .

 

** اس ام اس فلسفي **

 

امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش

حتی اگر تو را به قعر دریا ببرد

آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است . . .

 

 

 

منبع:mob.ir

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت