اس ام اس شب های پر فیض قدر (2)

اس ام اس شب های پر فیض قدر (2)

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن مي‌رساند.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، لاله‌اي شکفته در کوير شب‌هاي عادي سال است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

شب قدر، آبستن سپيده فلاح و رستگاري انسانهاي دل سپرده به مهر مهربانترين مهربانان است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، شب حضور روح و ملايك در محضر امام زمان (عج) است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، شبي است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را يك شبه طي مي كند.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، حاوي نهر نوري است كه در زلال پر بركت آن جان مؤمنان از گناه تطهير مي شود.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، طلايه دار فلاح و رستگاري عارفان عاشق و عاشقان بيدل در بين شبهاي سال است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان مؤمنان به غيب نجوا مي كند.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، شب شناخت قدر خويش است!

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شبي که بايد در عاشقي ثابت‌قدم بود. در طلب کوشيد و بيدار ماند و ديدار جست و احيا گرفت و به نيايش پرداخت و کار خير کرد و صالحات به جا آورد و به نيازمندان رسيد و دانايي طلبيد و به دانش‌آموزي پرداخت.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، شبي که بايد به ياد روي محبوب عزيز، آن يار پنهان رخسار، با دردمندي‌هاي عاشقانه ناليد و ديدار او را از خداي طلبيد.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، شبي که شياطين در بند اسارتند و آدميان ايمن از آنها.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شبي که در آن خطاب مي‌آيد: کجايند جوانمردان شب‌خيز که در آرزوي ديدار، بي‌خواب و بي‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشيده‌اند، تا خستگي ايشان را مرهم گذاريم و اندر اين شب قدر ايشان را با قدر و منزلت گردانيم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شبي است که «ليلة البراتش» خوانند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند
چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاي روحاني است.

 

اس ام اس شب های پر فیض قدر

 

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت