عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

معمولا افراد ماجراجو یکی از ویژگی هایی که دارند نترس بودن است. اما گاهی این نترس بودن می تواند به قیمت از دست دادن جان تمام شود.

 

تعدادی عکس ماجراجویی گردشگران نروژ در اینترنت پخش شده است، در این عکس ها دیده می شود بین شکاف دو کوه تکه ای از سنگ آویزان شده است. گردشگران به نوبت صف می کشند و یک به یک با این سنگ آویزان عکس می گیرند. این تصاویر کمی ترسناک اند.

 

این سنگ آویزان” Kjeragbolten” نام دارد و در سطحی با ارتفاع 1066.8 متری در جنوب نروژ قرار دارد. با توجه به آویزان بودن این سنگ بزرگ، هر سال تعداد زیادی از ماجراجویان برای دیدن آن به نروژ سفر می کنند. بنابر گزارش ها، سطح این سنگ بسیار صاف است و به این سبب، رسیدن به آن مشکل است.

 

عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

مکان ترسناک

عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

عکس ترسناک

عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

مکان خطرناک برای عکس گرفتن

عکس گرفتن در این مکان دل شیر می خواهد!

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت