شعرهای زیبا از شاعران بزرگ

مجموعه : شعر و ترانه
شعرهای زیبا از شاعران بزرگ

مجموعه ای جالب از شعر های زیبا و ارزشمند که توسط شاعران بزرگ سروده شده است. شعرهای زیبا از شاعران بزرگ را در ادامه خواهید دید.

 

گر به بالینم نیامد بر مزار آمد مرا

جانسپاری در رهش آخر به کار آمد مرا

(یغمای جندقی)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

من در عجبم دوست چرا می شکند

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

میخوام و می خواستمت تا نفسم بود

می سوختم از حسرت و عشق تو بَسَم بود

(مشیری)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟

من که دایم در علاج این دل دیوانه ام

(سحاب اصفهانی)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

قامت خمیده گشت و پر از چین شده است روی

پیر زمان شدیم، درین نو بهار عمر

(حبیب)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت

آن هم صنمی بهر پرستیدن من شد

(طالب آملی)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

در این گلشن بود خاکم، نه آن مرغ هوسناکم

که هر ساعت به گلزاری کشاند آشیانش را

(شفایی اصفهانی)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

سوختیم و جوهر ما بر کسی ظاهر نشد

چون چراغان شب مهتاب بی جا سوختیم

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

ز پاره دل من، هیچ گوشه خالی نیست

کدام سنگدل، این شیشه برزمین زده است؟

(شوکتی)

 

• شعرهای زیبا از شاعران بزرگ •

 

ناشادی ما گر سبب شادی غیر است

شادم که بمانم من و ناشاد بمانم

(مهدی سهیلی)

 

اشعار زیبا برای محرم و عاشورا

شعر زیبای بهار آمد و رفت ماه سپند

شعر شب یلدا

اشعار زیبا در وصف امام رضا (ع)

 

جدیدترین مطالب سایت