این خانم در هنگام خندیدن به خواب می رود + تصاویر

این خانم در هنگام خندیدن به خواب می رود + تصاویر
 این خان در هنگام خندیدن به خواب می رود .
 
 
به گزارش تالاب کلر اسکوت” با نوعی بیماری نادر روبرو است که عضلات صورتش بسیار ضعیف می باشد و هرگاه که میخندد به خوابی عمیق فرو می رود.
 
 
وی گفت یکبار در آشپزخانه خندیده و سپس از آن تنها چیزی که به یاد دارد اینکه شوهرش او را از کف آشپزخانه جابجا کرده و یکبار نیز فرزند کوچکش لطیفه ای تعریف کرده که او در جا خوابش برده است.
 

این خانم در هنگام خندیدن به خواب می رود + تصاویر

این بیماری “كاتابليكسيا” نام دارد که تنها تعداد کمی در جهان به آن دچار می باشند. این بانوی انگلیسی باید از اماکن و یا نکاتی که باعث خنده او میشود دوری کند