تصاویر دیدنی از خانه ای که از ریشه در آمد

تصاویر دیدنی از خانه ای که از ریشه در آمد

در کارلسروهه، جشنواره تابستانی در آلمان، مجموعه ای از مجسمه های مقیاس بزرگ، اجراها و مداخلات هنرمندان بین المللی به نمایش در می آید.

در این رویداد، موسسه فرهنگی به دنبال گسترش زیبایی شناسی روزمره و متریال پیش پاافتاده و ضعیفی است که در سایت های ساخت و ساز شهری استفاده می شود و هم چنین درک مردم از آن که اغلب نادیده گرفته می شود.

 

تصاویر دیدنی از خانه ای که از ریشه در آمد

خانه در آمده از ریشه

 

در قلب این نمایشگاه، خانه ریشه کن شده لئوناردو ارلیچ  قرار دارد که مشاهده می کنید. در انتهای این خانه ریشه هایی قرار دارد که به نظر می رسد از ردیف خانه های کنار خیابان جدا شده است. این پروژه به موضوعات جهانی مهمی مثل ریشه کن کردن و مهاجرت اشاره دارد.

 

تصاویر دیدنی از خانه ای که از ریشه در آمد

در آمدن خانه از ریشه

تصاویر دیدنی از خانه ای که از ریشه در آمد

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت