پیدا کردن یک نوع ماهی بسیار ترسناک و عجیب + تصاویر

پیدا کردن یک نوع ماهی بسیار ترسناک و عجیب + تصاویر

این ماهی بسیار ترسناک حاصل کار یک ماهیگیر است که در جزایر فارو صید شده است. ظاهر این ماهی بسیار ترسناک و عجیب است.

 

ماهیگیری در جزایر فارو ماهی عجیب و غریبی صید نموده است. این ماهی شبیه یکی از موجودات فیلم بیگانه است با رنگ ساه براق و دندان های تیز و بلند.

 

حدس و گمان است که این ماهی از خانواده Idiacanthus Atlanticusمیباشد.

 

پیدا کردن یک نوع ماهی بسیار ترسناک و عجیب + تصاویر

ماهی ترسناک

پیدا کردن یک نوع ماهی بسیار ترسناک و عجیب + تصاویر

ماهی عجیب الخلقه و وحشتناک

پیدا کردن یک نوع ماهی بسیار ترسناک و عجیب + تصاویر

کشف ماهی ترسناک در جزایر فارو

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت