مجموعه : ترک اعتیاد
بروزرسانی : 20 تیر 1403

مواد مخدر روانگردان

مواد مخدر روانگردان

نـتـيـجـه و عاقبت افرادي که به مصرف مواد مخدر مبادرت مي ورزنـد بـايد درس عبـرتـي براي افراد ديگر بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادي ها، خوشـي هـا و اثـرات کـاذب زود گذر و تحت تاثير دوستان ناباب هرگز حتي فکر مصرف آنها را نيز بـه خـود راه نـدهنـد. در اين قسمت براي آشنايي بيشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبي آورده شـده اسـت کــه اميد مي رود با خواندن آن افقي روشـن براي پيشـگيـري و رهايي قطعي در فرا سوي ديدگاه همه افراد شکل گيرد.

به اميد روزي که هـمه جـوانـان در سـايـه تـلاش و کـوشــش و در پناه سلامتي و بدور از هرگونه مواد مخدر و روانگردان به آباد کردن وطن خويش بپردازند.

تمامي داروهاي مخدر و روانگردان، مغز و نواحي مخـتـلف بـدن را تـحت تـاثـيـر خـود قـرار ميدهند و تعادل شيميايي بدن را بر هم ميزنند. احساساتي که در پي اين گونه مواد در بدن ايجاد ميگردند به عوامل زير بستگي دارد:

سن: مواد مخدر در جوانان تاثير سوء بيشتري دارد بـخاطر آنکه مغزشان در حال رشد و تکامل است.
زمان استعمال
خلوص مواد
ميزان مصرف
چگونگي مصرف (تزريق، خوراکي، دود کردن، استنشاق )
خلق و خو، سطح سلامتي و شرايط محيطي فرد.

ال اس دي (LSD)

مخفف LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE ميباشد.

اسامي عاميانه: ACID ،TABS ،BLOTTER

شکل ظاهري: در کاغذهاي مربعي شکل کوچک که مـعـمـولا روي آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفي وجود دارد-بصورت قرصهاي ريزي بنام MICRODOTS ،DOTS، به صـــورت مـايع، کپسول و ژلاتين نيز موجود ميباشد. ال اس دي خالص گرد بي بـو و سفـيـد رنگي است که از يک نوع قارچ استخراج ميگردد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزريق، خوراکي.

اثرات آني: توهم زاي قوي، حالت پرواز (TRIP)، ظـرف يک ساعت پس از مصرف ظـــاهر گشته و 8 الي 12 ساعت اثر آن باقي مي مـاند، فـرد قـادر بـه خـاتمه دادن به اين حالت نمي بـاشـد، رنــگها روشنتر، اصوات جديدتر و حرکات و زمان کند تر و يا تندتر مي گـردد. ادغام حواس در يکديگر (رنگها شنيده ميگردد و صداها ديده ميشود)، کاهش اشتها، گر گرفتگي، پارانوئيد، لرز، تپش قلب، سر در گمي و تنفس سريع.

خطرات: يک حالت پرواز و يا نشئه گي حاصل از ال اس دي ميتواند خوشايند بـاشد اما يک تريپ بد بسيار وحشت آور خواهد بود. مسـئـله ديـگر حـالتـي اسـت که تريپ مجددا بدون استعمال ال اس دي براي فرد بارها و بارها تکرار ميشود که FLASH-BACK نامــيده ميگردد. افسردگي، روانپريشي، جنـون، تشـنـج، مـرگ، خود کشي از عواقب مصرف آن بشمار ميرود.

اکستاسي (ECSTASY)

اسامي عاميانه: ECCY ،XTC ،X ADAM ،E-DIAMONDS ،MITSUBISHI ،LOVERS SPEED ،CLARITY

شکل ظاهري: از METHYLENE-DIOXYMETHYL-AMPHETAMINE) MDM) تهيه ميگردد قرص به اشکال و اندازه هاي گوناگون، گرد، کپسول، مايع. از نـوعي آمـفي تـامين توهم زا ميباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالک و رنگ، کافئين، آمـفي تـامين و افدرين ترکيب ميگردد.

نحوه استعمال: خوراکي، دود کردن و استنشاق، تزريق.

اثرات آني: اثر آن 20 دقيقه پس از مصرف ظاهر ميگردد، اکستاسي هم محرک است و هم توهم زا، افزايش انرژي و حس خوشي، اصوات، رنگها و احساسات شديدتر ميگردد اثر آن تا 6 ساعت باقي ميماند، به حالت ايجاد شده از آن ROLLING مي گـويند، اثراتش شبيه آمفي تامين ميباشد، افزايش ضربان قلب، افزايش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـيـميت بـا ديـگران، سـايـيدن دنـدانـها بـه يکديگر، کاهش اشتها، تعـريـق، احــساس شديد لذت، گرمي و شادي، شما را به رقصيدن وا مي دارد. تـرشـح دپامين و سروتونين در مغز.

خطرات: گرمازدگي، چون بيشتر در کلوبها از آن استفاده مي گـردد و در پـي فـعـالـيــت شديد مانند رقصيدن سبب افزايش شديد گرماي بدن ميگردد که بسيار خطرناک اســت، فرد براي رفع تشنگي مـمـکن اسـت آب فـراوان بـنـوشد کـه ايـن خـود سبب رقيق شدن بيـش از حـد خــون و از مــيان رفتن تعادل سديم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهايت مرگ فرد مي شـود، پـس از يـکـي دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـي و خـستگي ميکند، در دراز مدت سبب آسيب به کبد، کليه و مغز مي گردد، توهم گويي، استفراغ، تشنج.

کتامين (KETAMIN)

اسامي عاميانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET

شکل ظاهري: گرد سفيد رنگ، بصورت قرص و يا مايع.

نحوه استعمال: خوراکي، استنشاق و تزريق.

اثرات آني: بي حس کننده قوي ميباشد، القاء تجربه خارج از بدن، کـرختــي و توهم زا ميباشد.

خطرات: در کوتاه مدت سبب مشکـلات بـيـنـايي، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگي، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگي و جدايي از واقعيت ميگردد.

متادون (METHADONE)

اسامي عاميانه: METH-LINCTUS

شکل ظاهري: مايع سبز، آبي و يا کهربايي رنگ، قرصهاي سفيد رنگ.

نحوه استعمال: خوراکي.

اثرات آني: اثراتي شبيه هروئين داشته اما خفيف تر.

خطرات: سبب کما و مرگ ميگردد.

آمفي تامين (AMPHETAMINES)

اسامي عاميانه: شيشه،GLASS ،CHALK – SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK،UPPERS ،FAST

شکل ظاهري: گرد سفيد رنگ و يا خاکستري، کپسول، قرص. بـراي آنـکه آفتي تامين قابل دود کردن گردد آن را کريستاليزه ميکنند که در اين صورت به آن ICE ميگويند.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزريق و يا حل درون مايعات، خوراکي.

اثرات آني: اثر آن 3 الي 4 ساعت بعد ظاهر ميگردد، هيجان زدگي، اعتماد بنفس بالا، افزايش هوشياري، پر انرژي، کاهش اشتها، بي خوابي، يک محرک ميباشد.

خطرات: درکوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگي و خستگي پس از استعمال آن مي شود، افزايش ضربان قلب و تنفس، اختلال در ديد، خشکي دهان، سـرگـيـجـه و خشونت، مرگ ناگهاني و سکته قلبي. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگي، کـاهش وزن، آسيب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ ميگردد.

مواد مخدر روانگردان

قارچ ها (MAGIC MUSHROOMS)

اسامي عاميانه: SHROOMS-MUSHIES

نحوه استعمال: پخته همراه با غذا، دم کرده همراه با چاي.

اثرات آني: اثري خفيف تر از ال اس دي داشته و تا 4 ساعت باقي ميماند.

خطرات: درد شکم، اسهال، تهوع و مرگ در پي مصرف قارچهاي سمي.

جي اچ بي (GHB)

مخفف GAMMA HYDROXYBUTYRATE است.

اسامي عاميانه: GHB ،GBH ،GABBA ،G ،LIQUID ECSTACY

شکل ظاهري: مايع بي رنگ و بي بو داخل بطريهاي کوچک، بصورت کپسول.

نحوه استعمال: خوراکي.

اثرات آني: مقادير کم آن اثرات شبيه الکل دارد و مصرف زياد آن مانند اکستاسي عمل ميکند.

خطرات: تهوع، خواب آلودگي، احساس گم گشتگي، تشنج و مشکلات تنفسي.

حلالها (INHALANTS)

اسامي عاميانه: BULLET ،BOLT ،RUSH ،SNAPPERS ،POPPERS ،WHPPETS AEROSOLS ،SNIFF ،NITRITES

شکل ظاهري: موادي هستنهد که فرد با استنشاق آنـها حـالت سرخوشي و نشئـــه گي دست ميدهد مانند: چسبها، تينر رنگ، گازوئيل، جوهر مرکب، اسپري مـو، اسپري رنگ، اسپري شوينده، گاز فندک، استون، شيشه شور، واکس کفش، غلط گيرها. ناميده ميگردد.

نحوه استعمال: استنشاق مستقيم فـراورده، ريــختن اين گونه مواد درون کيسه هاي پلاستيکي و استنشاق از طريق آن که BAGGING ناميده ميگردد.

اثرات آني: خواب آور، مسکن، ضد درد، مستي، گيجي، سردرگمي.

خطرات: کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شديد، لکه اطراف دهان،خفگي و در دراز مدت سبب سر درد، خونريزي بيني، کاهش حس بويايي، کـاهـش اکـسيـژن به مغز و آسيب به مغز، آسيب به کليه ها، کبد و سيستم عصبي و ششها ميگردد.


استروئيدها (STEROIDS)

اسامي عاميانه: ROIDS ،SAUCE ،SLOP ،JUICE ،PUMPERS ،GYM CANDY
ANABOLICS

شکل ظاهري: مشتقات هورمون مردانه تستوسترون مي بـاشنـد کـه رشـد عـضـلات اسکلتي را افزايش ميدهد. ورزشکاران براي بـهبـود عـمـلکرد و ظاهر فيزيکي خود از آنها استفاده ميکنند. استقامت را نيز افزايش ميدهد.

نحوه استعمال: خوراکي، تزريق.

خطرات: افزايش فشار خون، کلسترل بالا، بيماري کليه و کبد، صدمه به قلب، ديابــت، يرقان، افسردگي، رفتارهاي خشونت آميز. در مردان: رشد سينه، تحليل بيضه، کـاهش اسپرم، ناباروري، آکنه، سکته. در زنان:رشد مـو در صـورت، بـم شـدن صدا، اخـتــلال در قاعدگي، کاهش سايز سينه.

سرکوبگرها و مسکنها

(TRANQUILIZERS = DEPRRESSANT)
اسامي عاميانه: DOWNERS ،GOOFBALSS ،BARBS ،BLUE DEVILS ،JELLIES TRANY ،BENZOZ ،LUDES

شکل ظاهري: اين داروها مســکن بوده و سبب شل شده عضـلات و آرامـش اعـصـاب ميگردند. به صورت قرص و کپسول ميباشند. مانند: واليوم و مرفين.

نحوه استعمال: خوراکي و تزريق.

اثرات: تسکين اضطراب و تنش، خواب آور،

خطرات: اعـتــياد آور، کاهش انرژي، کاهش حافظه، افسردگي، بي خـوابـي و حـمـلات هراسي.

پي سي پي (PCP)

اسامي عاميانه: ANGEL DUST ،HOG CRYSTAL ،ZOOT ،PHENCYCLIDINE

شکل ظاهري: يک بي حس کننده مي باشد. گرد سفيد رنگ کريستـالـي، بـه صـورت کپسول و قرص نيز وجود دارد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن و تزريق.

اثرات: خوشي، ريلکس شدن، بي وزني، عدم تمرکز، اضطراب، افسردگي.

اکسي کنتين (OXYCONTIN)

اسامي عاميانه: OXY ،OC ،OXYCOTTON

شکل ظاهري: مسکن درد ميباشد که ماده فعال آن اکسيکدون (OXYCODONE) است. بصورت مايع، قرص ميباشد.

نحوه استعمال: تزريق، استنشاق، جويدن، پخته همره غذا.

اثرات: کند شدن تنفس، تهوع، استفراغ، يبوست، سردرد، گيجي، تعريق و ضعف.

خطرات: مانند مسکن ها.

ترياک (OPIUM)

خصوصياتي شبيه هروئين دارد.

تهیه و تنظیم :بخش سلامت تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت