اقداماتی که در طلاق توافقی لازم است انجام شود

اقداماتی که در طلاق توافقی لازم است انجام شود

طلاق توافقی امری اسـت کـه بر اساس توافقات زوجین انجام میشود ودر نخستین مرحله خانم و آقا باید هر دو برای جدایی توافق داشته باشند. روال طلاق توافقی با حضور وکیل طلاق و حتی بدون حضور وکیل طی می شود.اما مهمترین نکته حائز اهمیت در مراحل انجام طلاق توافقی، توافق بر سر موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و… اسـت.اکنون دراین مقاله از مجله تالاب بـه روال قانونی و نکاتی کـه در خصوص پرونده هاي‌ طلاق توافقی وجوددارد پرداخته ایم.

 

اقدامات لازم برای طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاق بدون دعوا یا طلاق بدون تقصیر «بـه انگلیسی: Uncontested divorce یا No-fault divorce» اسـت.در طلاق توافقی روال پرونده هم درصورت داشتن وکیل و هم درصورت عدم وجود وکیل پیش می‌رود.

 

اما در صورتی کـه وکیل نداشته باشید مراحل دادخواست طلاق توافقی حدود ۶ الی ۹ ماه زمان میبرد حسن داشتن وکیل ان اسـت کـه در مراحل اقدام برای طلاق تفاهمی در ظرف مدت بسیار کوتاه‌تری انجام میشود.

 

توافقی همانگونه کـه از اسمش پیداست دو طرف بر سر همه ی مسائل بـه توافق می رسندبه عنوان مثال زوجین توافق مي کنند زوجه مهريه را در قبال طلاق ببخشد يا کل ان را دريافت کند و يا با شرايط توافق شده مهريه پرداخت شود و یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابر این تمام موارد توافق در راي دادگاه منعکس خواهد شد و قابليت اجرا دارد.

اقدامات لازم برای طلاق توافقی

 


مطلب مشابه: طلاق توافقی چیست ؟


 

همان‌ طور کـه گفتیم نخستین مرحله در پروسه طلاق توافقی توافق خانم و آقا برای جدایی اسـت. در ادامه مراحل طلاق توافقی را شرح داده ایم.

 

1-توافق خانم و آقا
2-ثبت نام در سامانه تصمیم
3-انتخاب مرکز مشاوره و گرفتن وقت مشاوره:مشاوره در طلاق توافقی بدون وکیل اجباری اسـت و باید در ۴ الی ۶ جلسه شرکت کنید کـه در مراحل انجام طلاق توافقی حدود ۲ ماه زمان می برد. همچنین اگر وکیل نداشته باشید حضور زوجین الزامی اسـت.
4-اخذ گواهی عدم امکان سازش
4-جلسات دادگاه
5-ارائه آزمایش عدم بارداری
6-اخذ دادنامه طلاق توافقی

 

اقدامات لازم برای طلاق توافقی

 

۱. توافق زوجین در طلاق

نخستین و مهم ترین نکته در مراحل انجام طلاق توافقی، توافق بر سر موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و… اسـت.زوجین موظف هستند دراین باره با یک دیگر صحبت کرده و بـه توافق برسند.

 

۲. ثبت نام در سامانه تصمیم

پس از توافق زوجین بر سر مسائل و مورد هاي‌ ذکر شده در سطر بالا سپس باید در سامانه تصمیم ثبت نام کنند و اطلاعات هویتی خودرا تکمیل کنند.

 

۳. مشاوره طلاق توافقی و لزوم انجام آن

زوجین موظف هستند از مرکز مشاوره مورد نظر خود وقت مشاوره گرفته ودر جلسات ان شرکت کنند.حضور دراین جلسات الزامی اسـت. با توجه بـه آمار رو بـه افزایش طلاق در چند سال اخیر این طرح تا حدودی بـه کاهش و جلوگیری طلاق کمک شایانی کرده اسـت.

زیرا در مدت مشاوره کـه ممکن اسـت ماه ها طوی بکشد فرصت مناسبی برای زوجین و تحلیل تصمیم آنهاست.

چه بسیار مورد هایي بوده اند کـه فرد متاهل پس از تجربه اختلاف و مشاجره در ان لجظه همه ی چیز را نسبت بـه ازدواجش و ادامه زندگی تیره و تاریک میدیده ولی با گذشت مدتی نظر او عوض شده اسـت.

 

۳. مشاوره طلاق توافقی و لزوم انجام آن

 

۴. دریافت گواهی عدم سازش با یکدیگر

پس از شرکت در جلسات مشاوره و غربالگری، گواهی عدم امکان سازش از مرکز مشاوره گرفته می شود. برای ادامه روند طلاق داشتن گواهی عدم امکان سازش لازم اسـت.

 

۵. شرکت و حضور در جلسات دادگاه

پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش آقا و خانم باید در جلسات دادگاه شرکت کنند. این جلسات دادگاه نیز تا زمانی کـه رای طلاق صادر شود در صورتی کـه وکیل نداشته باشید حضور زوجین الزامی اسـت.

 

۵. شرکت و حضور در جلسات دادگاه

۶. ارائه آزمایش عدم بارداری خانم

ارائه گواهی عدم بارداری بـه دادگاه الزامی اسـت.

 

۷. اخذ دادنامه طلاق توافقی

پس از آنکه رای طلاق توسط دادگاه صادر شد، دادنامه طلاق توافقی از دادگاه تحویل و با مراجعه بـه دفاتر رسمی طلاق برای خواندن صیغه طلاق اقدام کنید.

 

مسیر طلاق توافقی با وکیل

بهتر اسـت بدانید کـه هر چقدر هم طلاق بر اساس توافقات طلاق توافقی پیش بروند چون مراحل طولانی هستند ممکن اسـت در ادامه پرونده مشکلات و تنش‌هایي برای دو طرف پیش آید کـه در روند پرونده تاثیر منفی بگذارد.

 

پس حضور شخصی کـه آگاه بـه قوانین باشد می تواند در مراحل دادخواست طلاق بسیار کمک کنند باشد.علاوه بر ان مزیت دیگری کـه دارد اگر شـما وکیل برای انجام اینکار داشته باشید دیگر نیاز بـه حضور شـما در جلسات متعدد دادگاه نیست و پرونده شـما در زمان بسیار کمتری انجام می شود.

 

مسیر طلاق توافقی با وکیل

 


مطلب مشابه: آخرین مرحله طلاق توافقی چیست؟


 

روند طلاق توافقی با وکالت نامه

در صورتی کـه خانم وکالت در طلاق یا همان حق طلاق از جانب آقا را داشته باشد باید همه ی‌ي مراحل طلاق توافقی کـه گفته شده را انجام دهند. فقط باید بـه جای آقا وکیل بگیرند تا در مراحل طلاق حضور پیدا کنند. دراین مورد باید آقا در جلسات اجباری مشاوره حضور پیدا کند.

 

مراحل طلاق توافقی در صورت عدم حضور حضور زوجین

دراین حالت باید خانم و آقا هر دو بـه وکلای خود وکالت انجام امور طلاق را بدهند تا بـه جای خانم و آقا مراحل طلاق توسط وکیل آن ها انجام شود. با توجه بـه حدود اختیارات، وکیل حتی میتواند در دفتر ازدواج و طلاق هم برای جاری شدن صیغه طلاق حضور پیدا کند.

 

همان‌ طور کـه گفتیم داشتن وکیل می تواند بـه شـما کمک زیادی در روند طلاق توافقی بکند.در صورتی کـه بـه وکیل طلاق نیاز دارید می توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

 

برای ثبت دادخواست طلاق توافقی حضور زوجین یا وکلای ان ها الزامی اسـت و طی مراحل قانونی طلاق توافقی تا صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نیز،حضور زوجین یا وکلای ان ها الزامی اسـت همان طور کـه از کلمه توافق مشخص اسـت طلاق توافقی بر مبنای توافق زن و شوهر بر جدایی اسـت و شروع ان هم کـه با دادخواست اسـت نیازمند امضاء زوجین یا وکیل ان ها اسـت.

 

مراحل طلاق توافقی در صورت عدم حضور حضور زوجین

 

شرایط اخذ مهریه در طلاق توافقی

ملاک دراین نوع طلاق، توافق زن و شوهر اسـت. نوع طلاقی کـه دادگاه صادر می‌کند طلاق خلع « بائن» اسـت یعنی زن چیزی از مهریه یا غیر آن را بذل می‌کند و مرد قبول بذل میکند. مثال:

 

۱ – زوجه کل مهریه مندرج در سند ازدواج را بذل و زوج قبول میکند.

۲ – از کل مهریه ۵۰۰ سکه اي زوجه ۳۹۰ سکه را در قبال طلاق خلع بذل می‌کند و زوج قبول بذل می‌کند و ۱۱۰ سکه بر ذمه شوهر باقی می‌ماند کـه مثلاً در محضر طلاق. زوجه داده شود و یا این کـه بـه صورت اقساط توافق شده پرداخت گردد و یا این کـه مدت
برای ان قرار داده شود. و تبدیل بـه وجه نقد یا چک بشود.

۳ – زوجه کل مهریه را ابراء میکند و مبلغ ده هزار تومان در قبال طلاق خلع بذل میکند و زوج قبول بذل می‌کند.

۴ – کل مهریه مندج در عقدنامه بـه زوجه پرداخت می شود و یا بر ذمه زوج باقی میماند و یا در اقساط توافقی پرداخت می شود و زوجه در راستای طلاق مبلغ ده هزار تومان بذل می‌کند و زوج قبول بذل می‌کند.

 

شرایط اخذ مهریه در طلاق توافقی

حذف طلاق از شناسنامه

پس از ثبت طلاق، درصورت عدم نزديکی زوجين با ارائه حکم دادگاه و طلاقنامه بـه اداره ثبت احوال، زوجین میتوانند شناسنامه را تعويض کنند و شناسنامه سفيد اخذ کنند ودر صورت نزديکی زوجين فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعويض خواهد شد.نوع طلاق باید بائن غیر مدخوله باشد.

 

حضانت فرزندان در طلاق توافقی به عهده کیست؟

یکی از توافقات مهم زوجین در خصوص حضانت فرزندان اسـت.در درجه اول فرزندان دختر بالای سن ۹ سال و پسر از ۱۵ سال تمام، از سن حضانت «نگه‌داری»خارج هستند. بنابر این دادگاه تکلیفی در خصوص آن ها ندارد تا حضانت را در رای مشخص کند.

 

دوم عده اي از خانمها بـه غلط عنوان می‌کنند کـه مهریه در ازای حضانت فرزندان می بخشم این موضوع وجاهت قانونی ندارد و این دو ارتباطی بـه هم ندارند.

سوم میزان ملاقات طرف مقابل و این کـه پرداخت نفقه بـه عهده چه کسی اسـت و میزان ان در ماه چقدر اسـت با زوجین اسـت کـه در مورد ان توافق کنند.

 

بنابر این زمانیکه زوجین کـه خواستار طلاق هستند با داشتن توافق بر سر همه ی مسائل مذکور بـه دادگاه مراجعه کنند. چهارم در صورتیکه بعدا بین زوجین بـه دلایلی اختلاف بر سر حضانت بـه وجود آید ملاک برای دادگاه مصلحت فعلی طفل اسـت نه توافق قبلی زوجین.

 

حضانت فرزندان در طلاق توافقی به عهده کیست؟

 

چند نکته در مورد درخواست طلاق توافقی

توافق بر سر حضانت فرزند چنان کـه باید الزام آور نیست و با تغییر شرایط و مصلحت طفل حضانت بـه طرف مقابل درصورت تقاضای او برمیگردد.

اگر زن یا شوهر برای طلاق بـه دیگری وکالت داده باشد کـه اصطلاحاً حق طلاق گفته می شود، پروسه طلاق همان روند طلاق توافقی اسـت و تفاوتی نمیکند.

 

طلاق توافقی در زمان عقد یا بعد از ان تفاوتی نمیکند و تنها تفاوت زمانی اسـت کـه زوجه دوشیزه باشد کـه در ان صورت زوجه برای ارائه گواهی بکارت بـه دکتری قانونی شهر محل دادگاه معرفی خواهد شد.زن بالای سن ۵۰ سال بـه دلیل یائسگی نیاز بـه آزمایش عدم بارداری ندارد.

زن در دو حالت امکان تقاضای مهریه ندارد:زن اگر دوشیزه باشد امکان رجوع نیست.زن اگر یائسه باشد امکان رجوع نیست.

 

چند نکته در مورد درخواست طلاق توافقی

 


مطلب مشابه : ایا طلاق تنها گزینه باقیمانده از از ازدواج است؟


در پایان

طلاق توافقی امری اختیاری اسـت و زن و شوهر دراین باره با یک دیگر صحبت می‌کنند و بـه توافق می‌رسند.اگر چه بحث و جدال دراین نوع از طلاق ها کم اسـت اما با این وجود ضربه بدی بـه کودکان طلاق وارد می شود بهتر اسـت قبل از تصمیم گیری دراین باره حتماً با روان‌شناس و یا مشاور مشورت هاي‌ لازم را انجام دهید ودر صورت امکان حل مشکل از این عمل خودداری کنید و از آسیب روحی کـه بـه فرزندانتان وارد می شود جلوگیری کنید.

جدیدترین مطالب سایت