خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

خرناکترین شکارچیان ما قبل تاریخ را در عکس های زیر ببینید. نگاهی به ۱۰ تا از خطرناک ترین این موجودات، بیاندازیم.

 

۱۰) Kronosaurus

از قدرت و نیروی خود، به راحتی برای شنای سریع در میان آب های اقیانوس ها استفاده می کرده و طبق گفته جانورشناسان، وجود خون در آب را به راحتی هرچه تمام تر شناسایی می کرده است. همچنین لاک پشت ها، طعمه لذیذی برای او به شمار می رفتند.

 

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 
9) Carnotaurus

معنای اسم این موجود ” گاو نر گوشت خوار ” است! این گاو نر گوشت خوار به واسطه سرعت بالای خود، طعمه را به راحتی از پا در می آورده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

8) Liopleurodon

معنای اسم این شکارچی ” دندان صاف در طرفین ” است؛ که به دلیل ابعاد بدنش از سرعت بالایی برخوردار بوده است. این شکارچی به راحتی روی طعمه خود می پریده و در زمانی اندک او را شکار می کرده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

7) Utahraptor

همانطور که از نام این موجود متوجه شده اید، در ایالت Utah فسیل آن کشف شده است.  یکی از ویزگی های کلیدی بدن او وجود یک پنجه بلند بر روی هرکدام از پاهای عقبی اش بوده و از آن به عنوان سلاحی برای ضربه زد، خالی کردن محتوای شکم شکار و تکه تکه کردن آن استفاده می کرده است.

 

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 
6) Allosaurus

معنای اسم این شکارچی ” سوسماری متفاوت ” است؛ که دارای جمجمه ای محکم ولی دندان های کوچک می باشد. دیرین شناسان بر این باور هستند؛ که این سوسمار نظیر یک تیر،  فک بالایی اش را هنگام حمله به طعمه، وارد بدن او می کرده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

5) Quetzalcoatlus

این موجود با بال هایی به حدود ۶ متر، یکی از بزرگترین موجوداتی می باشد که در طول تاریخ پرواز کرده است. یافته های اخیر نشان داده که او عادت های غذایی مشابه لک لک ها و مرغ های ماهیخوار داشته است و دیرین شناسان می گویند که او برای یافتن موجودات زمینی، بر روی زمین فرود می آمده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

4) Tylosaurus

یکی از شکارچیان بزرگ اقیانوس که دیرینه شناسان آن را مشابه سوسماری آبی می دانند. دارای پوزه بلندی بوده که آن را به طعمه خود می کوبیده است. این ضربه در ابتدا باعث گیج شدن و در نهایت موجب مرگ طعمه می شده است!

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

3) Koolasuchus

یک دوزیست که از سر بزرگی برخوردار بوده است. اکثر وقت خود را در آب به دنبال شکار ماهی ها، حلزون های نرم تن و حتی پستانداران کوچکی که به نزدیکی آب برای نوشیدن آب می آمده اند، می گذرانده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

2) Spinosaurus

بیشتر به خاطر جثه بسیار بزرگ و همچنین جمجمه قلمی اش آن را می شناسند. دیرین شناسان می گویند که این موجود از فک طویلش برای شکار ماهی و دیگر موجودات زمینی کوچکتر استفاده می کرده است.

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

1) Dunkleosteus

یک شکارچی آبزی فوق العاده که هیچ دندانی نداشته است.  زیر فکش از صفحات استخوانی تشکیل شده بود که دهان آن را مانند پوزه یک لاکپشت دریایی جلوه می داده است. در نهایت این ویژگی ها سبب می شده که به راحتی طعمه خود را پیدا کرده و در مواقع لزوم، به خوبی از دست شکارچیان مخفی شود.

 

خطرناک ترین موجودات ماقبل تاریخ !+ عکس

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت