اس ام اس های پندآموز و فلسفی جدید (18)

اس ام اس های پندآموز و فلسفی جدید (18)

 اس ام اس های پندآموز و فلسفی جدید (18)

 

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است . . .
.
.
.
پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن / شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن
مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست / تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن . . .
ادامه در لینک زیر
.
.
.
چه تلخ است دیدین آنان که شیرینی را بیشتر از تلخی دوست دارند
در حالی که از شیرینی تلخی نا آگاهند . . .
.
.
.
اگر محبت به شما اشاره میکند ، به دنبالش بروید . . .
.
.
.
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .
.
.
.
ساده ترین کار جهان این است که خود باشی
و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند . . .
.
.
.
کسانی که به انتظار زمان نشسته اند ، آن را از دست داده اند . . .
.
.
.
بهترین اشخاص ، کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید ، خجل شوند
واگر بد گفتید ، سکوت کنند . . .
.
.
.
در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم ، که هرگز اتفاق نیفتاد . . .
.
.
.
بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل مبندید
چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت . . .
.
.
.
زندگی دو چهره بیشتر نداره ، یا به بازیت میگیره و یا به بازیش میگیری
انتخاب با توست . . .
.
.
.
برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش ، شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست . . .
.
.
.
مشکلات فرصتهایی است که به ما داده شده اند ، تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم . . .
.
.
.
آنان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند ، مدتها پیش عشق را در خود کشته اند
عشق جهان را میسازد ، نه جهان عشق را . . .
.
.
.
ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست ، هر بادی برایش باد مخالف است . . .
.
.
.
از چه دلتنگ شدی !؟ دلخوشی ها کم نیست !
بهتر ببین . . .
.
.
.
امروز تو حتما به دیروز تبدیل میشود اما ممکن است فردای تو به امروز تبدیل نشود . . .
.
.
.
جاده جوانی لغزنده است ، زنجیر ایمان را ببندید . . .
.
.
.
در جریان باش ، چون زندگی در جریان است . . .

 

اس ام اس های پند آموز

 

اس ام اس های فلسفی و زیبا (12)

 

اس ام اس های زیبا و پند اموز

 

جدیدترین مطالب سایت