نکاتی در رابطه با بارداری پس از تجربه سقط

نکاتی در رابطه با بارداری پس از تجربه سقط

اگر سقط جنين را تجربه كرده ايد و مي خواهيد باز هم باردار شويد و نگران هستيد، بدانيد كه اين نگراني طبيعي است. بد نيست به چند نكته در بارداري بعد يتان توجه داشته باشيد:

 

به گزارش تالاب تجربه از دست دادن چيزي در زندگي، به ما اين درس را مي­ دهد كه گاهي وقتها، ما در به دست آوردن ارزشمندترين چيزهايي كه برايشان برنامه ريزي كرده ايم، شكست مي خوريم. طبيعي است كه در بارداري بعديتان نگران باشيد؛ اما مي توانيد با پزشكتان صحبت كنيد و از او بخواهيد براي به دست آوردن آرامش، به شما كمك كند.

 

 نبايد ترس از دست دادن بچه، شما را فلج كند. نبايد اين گونه فكر كنيد كه هر كاري كه انجام مي دهيد، به بچه آسيب مي رساند. خيلي اهميت دارد كه شما و همسرتان درباره احساستان با هم صحبت كنيد. ارتباط صادقانه با هم و شنيدن نظرهاي يكديگر، به شما كمك مي كند كه بتوانيد بار ديگر، تمام قواي خود را جمع كنيد و به هم نزديكتر شويد.

 

نکاتی در رابطه با بارداری پس از تجربه سقط

 
ممكن است در اين بارداري، به مراقبت هاي پزشكي بيشتري نياز داشته باشيد. براي مثال، مي توانيد بيشتر به ديدن پزشكتان برويد. گاهي وقتها، همه آنچه شما نياز داريد، اين است كه پزشكتان به شما بگويد كه همه چيز مرتب است و هيچ خطري، بچه را تهديد نمي كند. اگر لازم بود و خودتان احساس كرديد، مي توانيد با يك روانپزشك نيز در ارتباط باشيد. البته بهتر است روا نپزشك شما، با پزشكتان نيز در ارتباط باشد.

 

گاهي وقتها، ممكن است به اين فكر كنيد كه آيا بچه جديدتان را به اندازه بچه اي كه از دست داده ايد، دوست خواهيد داشت يا خير.

 

ممكن است در اين باره دچار چالش شويد؛ اما سعي كنيد خودتان را رها كنيد. جلوي احساس و عاطفه خودتان را نسبت به اين بچه نگيريد. هر چه داريد، برايش نثار كنيد. دوست داشتن بچه جديد، هيچ وقت جايگزين عشق به بچه اي كه از دست داده ايد، نخواهد شد. مطمئن باشيد كه هميشه در اعماق قلبتان، عشقي نسبت به بچه اي كه از دست داده ايد، احساس خواهيد كرد.

 

جدیدترین مطالب سایت