مجموعه : اخبار حوادث

تجاوز جنسی به زور 8 مرد همزمان به دختر 16 ساله

تجاوز جنسی به زور 8 مرد همزمان به دختر 16 ساله

تجاوز زوری به دختر جوان 16 ساله

دختری به زور مورد تجاوز 8 مرد قرار گرفت. دختر 16 ساله که شوکه بود از اشتباهات خود میگفت که در شبکه های اجتماعی گول افراد سودجو را خورده است و مورد تجاوز قرار گرفته است.

ماجرای مردان شیطان صفت و تجاوز زوری : نمي توانستم تصميم درستي بگيرم، حتي نتوانستم موضوع را براي مادرم که رازدار اصلي زندگي ام بود بازگو کنم. آن روز به منزل مجردي آرمان رفتم و او نه تنها عکسم را حذف نکرد.

بلکه مرا مورد آزار قرار داد و از صحنه های شيطاني خود فيلم گرفت که همين فيلم زمينه های سوء استفاده های بيشتر وی را فراهم کرد.

دختر 16 ساله که در اتاق مشاوره پليس فتا اشک مي ريخت، در حالي که سرش را ميان دو دستش گرفته بودو به آينده تاريک خود مي انديشيد در ميان هق هق گريه به بيان ماجراي تلخ لانه وحشت پرداخت و گفت:

به گزارش تالاب وقتي سال اول دبيرستان رابا نمرات خوب قبول شدم, به پدرم پافشاري کردم تا يک گوشي هوشمند تلفن همراه برايم بخرد.پدرم که از قبولي من در امتحانات خرداد خيلي شاد بود گوشي تلفن زيبايي را بعنوان هديه قبولي برايم خريد.

ازآن روز به بعد فقط وارد شبکه های اجتماعي مي شدم, و با دوستانم چت مي کردم. روزهاي تابستان رابا دوست يابي های شبکه ای سپري مي کردم و هرروز دوستان جديدي به گروه ما اضافه مي شد تا اين که دراين ميان جملات عاشقانه و احساسي پسر جواني توجهم رابه خود جلب کرد.

آنقدر از جملات ادبي و زيباي «آرمان» لذت مي بردم که ناخواسته با او ارتباط گرفتم و خواستم مطالب بيشتري برايم بفرستد. اينگونه بود که رابطه تلفني من و آرمان آغاز شد، اما مدت زيادي نگذشت که به او علاقه مند شدم,. روزهاي آغازين مهر هم گوشي تلفنم را پنهاني به مدرسه مي بردم تا بتوانم جواب پيامک های آرمان را بدهم.

در همين روزها آرمان براي اين که بتواند در مورد زيبايي من جملاتي بنويسد، از من خواست تا عکس بدون حجاب و با پوشش دختران غربي برايش بفرستم.

من هم بدون آن که به کسي چيزي دراين رابطه بگويم با گوشي تلفن عکسي از خودم گرفتم و برايش فرستادم. ازآن روز به بعد آرمان تهديدم کرد که اگر براي حذف عکس از گوشي نزد او نروم عکسم را براي پدرم ارسال مي کند.

تجاوز جنسی به زور 8 مرد همزمان به دختر 16 ساله

تجاوز جنسی به زور توسط 8 مرد

خيلي ترسيده بودم اگر پدرم تصوير مرا این گونه مي ديد چه پيش مي آمد؟نمي توانستم تصميم درستي بگيرم، حتي نتوانستم موضوع را براي مادرم که رازدار اصلي زندگي ام بود بازگو کنم.

به گزارش تالاب آن روز به منزل مجردي آرمان رفتم و او نه تنها عکسم را حذف نکرد بلکه مرا مورد آزار قرار داد و از صحنه های شيطاني خود فيلم گرفت که همين فيلم زمينه های سوء استفاده های بيشتر وی را فراهم کرد تا اين که يک روز ديگر مرا به همان منزل مجردي کشاند و به همراه ۸ تن ديگر از دوستانش که در منزل مخفی شده بودند مرا مورد آزار و آزار قرار داد.

ديگر همه ی هستي ام را از دست داده بودم و چاره ای نداشتم جز آن که ماجرا را براي مادرم بازگو کنم. حالا هم گرچه با کشف فيلم ها، آرمان روانه زندان شد اما زندگي من در بيراهه ای تاريک قرار گرفته است.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت